Jdi na obsah Jdi na menu

2018

5. 12. 2017
 • 19. dubna odborně-metodický den památkové péče. Pořádal Krajský úřad Ústeckého kraje pro vlastníky kulturních památek či kolegy ze stavebních úřadů, pracovníky Národního památkového ústavu a vlastníky kulturních památek v Ústeckém kraji. Vystoupila zde s přednáškou na téma "Vývoj, funkce a vlastnosti sanačních omítek" také Prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc., předsedkyně Výboru Společnosti pro technologii ochrany památek (Stop), Fakultu stavební VUT v Brně.

 

 • 2. dubna - Velikonoce jsme si užili v tradičním duchu, včetně malování vajíček i koledníků. Navázali jsme nová přátelství a dokonce k nám doputovaly "odkopky" rebarbory a libečku. Odpoledne jsme usadili náš první "menhir", lehce jsme upravili chýši z vrbového proutí a také jsme vysadili naše první ovocné stromy. Jsou to jabloně, odrůda Goldstar, třída C, podnož MM106, uznaná sadba (CZ63653821) 180402_2.jpg 180402_1.jpg  180402_3.jpg                                                        180402_4.jpg180402_5.jpg
  

180402_6.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 1. dubna - Výlet lanovkou z Krupky na Komáří vížku, zpět do Krupky pěšky, 7 km. 180401_2.jpg180401_1.jpg180401_4.jpg    180401_3.jpg  
 

 

 

 

 

180401_6.jpg180401_7.jpg

 

 

 

 

 

 

 

180401_5.jpg

 

 

 

180401_8.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • 30. března - Jarmark "Zvesela do jara", Úštěk. Domů jsme si dovezli mimo jiné - nepočítáme-li setkání s mnoha úžasnými lidmi - také opravdovou nůši z neloupaného proutí od pana košíkáře Vladimíra Udržala (který - to nevymyslíte - přijel do Úštěku ze svého mlýna v Jivanech 23, Libuň).
180330_2.jpg

180330_1.jpg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

180330_3.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 24. března - Keltský telegraf      Vždy večer v první jarní sobotu (po prvním jarním dni) se tzv. čerti vydávají na vrcholky významných kopců a navzájem se spojují pomocí světelného signálu, který vysílají z jednoho stanoviště na druhé po dohodnutých trasách napříč krajinou. Dochází k mystickému propojení všech účastníků i k napojení přesahujícímu běžný myšlenkový prostor dnešních lidí. Na Špičáku se loni sešlo 16 tzv. čertů. Na mapě keltského telegrafu najdete Špičák jako stanoviště Ca7. Sejdeme se po 19. hodině těsně pod vrcholem Špičáku, tam, kde je ohniště. Oblečení je doporučeno v souladu s keltskými tradicemi, záleží na každém. S sebou si vezměte kromě teplého oblečení i baterku, abyste se dostali bezpečně zpět. Signál Keltského telegrafu se začne vysílat od Velké Javořiny v 19:30. Čas "našeho signálu" na Špičáku byl stanoven na 20:42.   180129_1.jpg

 

 

 

 

 

 

180324_1.jpg

180324_2.jpg

 

 

 

 

 

 

180324_4.jpg180324_3.jpg

 

 

 

 

 

 

 

180324_5.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 17. - 18. března - Během víkendu došlo k pokácení rizikových stromů, které byly i s kořenovým balem vyvráceny z podloží za vichřice na konci října 2017.  

180317_4.jpg180317_1.jpg180317_6.jpg

 

 

 

 

 

180317_5.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 11. března - odvysílala Česká televize dokument z cyklu Nedej se plus pod názvem KRAJINNÝ SVÉRÁZ. Týká se záměru výstavby TRUCK centra tady u nás, u obce Petrovice v Krušných horách. Firma APB Plzeň tu plánuje postavit vysoké haly a zázemí pro 150 kamionů. Díky četným protestům se zdálo, že kontroverzní záměr bude v začátku zastaven. Ministerstvo životního prostředí ale nedávno možnost zástavby svým souhlasem posvětilo. Jde o 16 hektarů horské mokřadní louky.  -  Ing. arch. MgA. Martina KÁROVÁ, architektka: Což je pro představu 32 fotbalových hřišť. To je obrovská plocha, kdy dojde k nenávratný devastaci území, kde se nachází mokřad, pramenný mokřad, samotná potřeba parkování kamionů je na tomhle místě trochu sporná, protože je, se jedná o místo, který má nejextremnější klimatický podmínky po celé délce dálnic D8 a zároveň i celková plocha TRUCK centra je z většiny zaplněna logistickýma halama, který absolutně s jakoukoli potřebou parkování nesouvisej.

  Mgr. Václav BERAN, biolog /Nedej se, 2016/: Jsou to opravdu cenné biotopy tady nahoře, jsou to podmáčené louky, vrcholovištní stanoviště a přímo na, na místě toho záměru žije velmi mnoho zvláště chráněných druhů. Takže z tohodle toho pohledu je to opravdu velmi špatné místo.

  redaktorka: Přímo v ploše plánovaného areálu jsou pramenné vývěry, niva potoka Slatina, jsou zde tři rybníky, v blízkém okolí je pět přírodních rezervací, dvě ptačí oblasti, území je součástí nadregionálního biokoridoru Božidarská rašeliniště a tak dál. Posouzení vlivu stavby na životní prostředí, které předložil investor, dopady záměru hodnotilo jako únosné a doporučilo souhlasné stanovisko EIA. To napadly profesní organizace a žádaly odebrání autorizace znalcům, kteří posouzení vypracovali. Pod tlakem veřejnosti nakonec ministerstvo dalo vypracovat jinému přírodovědci jiné oponentní biologické hodnocení.

  Mgr. Václav BERAN, biolog: Měli jsme takové naděje, že to dopadne dobře, bohužel to dopadlo úplně obráceně, pro nás tedy velmi překvapivě, protože to oponentní biologické hodnocení jasně říká, že tam je řada negativních vlivů a přesto ministerstvo rozhodlo vydat souhlasné stanovisko s EIOU.

  Ing. Jana MORAVCOVÁ, bývalá ředitelka OI ČIŽP Ústí nad Labem: Mě z pohledu bývalého letitého úředníka to stanovisko ministerstva životního prostředí, respektive jeho závěr překvapil také, protože ministerstvo na jednu stranu opakovaně konstatuje, že se ve svém stanovisku přiklání k tomu opulentnímu biologickému hodnocení, které naprosto jasně konstatuje, že ten vliv na, na přírodu toho záměru je významně negativní a dokonce tam celkem jasně říká, že některé ty vlivy nejde ani mírnit, ani kompenzovat. Takže ministerstvo říká, ano, my se s tím ztotožňujeme, nicméně to vlastní stanovisko je souhlasné, to znamená, úplně prostě v rozporu se závěry toho oponentního biologického hodnocení a i s tím vnitřkem toho stanoviska a v rozporu s vlastním tvrzením toho ministerstva.

 

 • 4. března - Byl učiněn další cenný nález mince, tentokrát z roku 1860 ve spodních vrstvách vstupní chodby, cca 20 cm pod původní kamennou dlažbou, bezprostředně při vstupu do světnice. Jedná se o 1 Krejcar, který byl ražen za panování Františka Josefa I. (1848-1916). Písmeno "A" pod letopočtem značí, že mince je z mincovny ve Vídni. Mince je z mědi, průměr 19 mm, hmotnost 3,33 gramů, hrana je hladká. Autor: Franz Gaul (líc), Johann Weiss (rub).

 

 • 13. ledna - Tradiční trampský výšlap na Milešovku, již 45. ročník 

180113_14.jpg180113_5.jpg180113_13.jpg

 

 

 

 

180113_7.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 4. - 7. ledna - 17. zimní plavba v duchu 18. století. Začíná se v Nučnicích, po proudu Labe přes Ústí nad Labem a Děčín, až do Dolního Žlebu.    

180107_2.jpg180107_3.jpg180107_4.jpg

 

180107_1.jpg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plánované aktivity:
 • Víkend v září (termín bude upřesněn) - Starý Kolín, Bašta. Setkání Baštů se spřátelenými národy.
 • Víkend v srpnu (termín bude upřesněn) - Mladějov na Moravě (u Moravské Třebové). XX.ročník vzpomínkových oslav památky padlých za Světové války Mladějov - Blosdorf 1915-1916. Bojové vzpomínkové oslavy památky padlých ze Světové války pořádané od roku 1999.
 • Sobota v srpnu (termín bude upřesněn) - VIII. ročník SOVA CUP v nohejbalu. 
 • 16. - 20. července "Týden u nás v Krásném Lese" (pro děti 5 - 9 let)
 • 13. - 15. července - XX. ročník akce Piráti na jezeře Chmelař (Úštěk)
 • Druhou sobota v červnu, tj. letos 9. června - Světový den pletení na veřejnosti. Vznikl v roce 2005 z iniciativy Danielle Landes, jako možnost pro pletaře sejít se. Pletení je spíše osamělá činnost, takže je přirozené plést si někde doma, zabrat se do práce bez toho, že by si člověk uvědomoval existenci dalších pletoucích. Sousedky tak mohou strávit celý život a nevědět o sobě. Je to den určený k opuštění svých domovů. Je to největší celosvětová pletařská akce. Každá místní akce je organizována dobrovolníky nebo skupinou dobrovolníků, přicházejí s novými nápady, co mohou dělat. V roce 2005 bylo 25 místních akcí na celém světě, v roce 2006 jich bylo 70, v roce 2007 už skoro 200. Během let to bylo v Austrálii, Číně, Anglii, Finsku, Francii,Irsku, Norsku, Jižní Africe, Švédsku, Spojených státech a mnoha dalších zemích. V minulosti někteří lidé využívali tohoto dne ukázat veřejnosti, že "pletou nejen babičky" a i když je to skvělá myšlenka, nezapomeňte, že bez těch "babiček" bychom neměli takové bohatství pletařského know-ho, jaké máme. Pletení je být i společenská činnost.
 • Sobota v červnu (termín bude upřesněn) - III. ročník pochodu po středověké solní stezce ze Saska do Čech východními Krušnými horami. Trasa z Krásného Lesa do hospůdky Börner's Einkehr v Oelsenu přes Špičák, buď s možností podívat se do tamější jeskyně nebo přes vrchol, případně obojí.
 • Sobota v červnu (termín bude upřesněn, pravděpodobně 16.6.) - Další ročník CYKLOTOUR LIBOUCHEC, trasa cca 43 km. Start v Libouchci u Restaurace Svoboda, poté po silnici E13 do Chlumce a do Strádova (zastávka v restauraci U Dostrašilů), směr Krupka Bohosudov - lanová dráha, kde budou naloženy kola do přistavených nákladních automobilů. Zdatnější mohou Komáří Vížku zdolat na kolech. Dále se pokračuje po hřebenech Krušných hor směrem na Adolfov (zastávka),  Krásný Les (zastávka), Petrovice a Tisou (zastávka, restaurace Kačák). Cíl: restaurace Svoboda v Libouchci (program).
 • 2. června - den dětí, oslava Mezinárodního dne dětí, hřiště v Krásném Lese, pořádá spolek na obnovu venkova SOVA. Zde budou pro děti připraveny soutěže o ceny, nově též výtvarné a tvořivé činnosti. Všichni jsou srdečně zváni.
 • Sobota v červnu (termín bude upřesněn) - VIII. ročník Babinšlapu, vycházka v okolí Litoměřic na počest Václava Babinského, rodáka z Pokratic. 
 • 19. května - Jarní botanická exkurze "Proti proudu Slatiny", ekovycházka do míst, kde je plánována výstavba Truck Centra. Odborným průvodcem bude ing. Čestmír Ondráček, botanik (Oblastní muzeum Chomutov, Severočeská pobočka České botanické společnosti). Sraz exkurze na parkovišti u marketu TRAVEL FREE v Petrovicích v 9:15 byl záměrně zvolen tak, aby se mohli zapojit i ti, kdo přijedou autobusem DÚK č. 452 z Ústí nad Labem (příjezd na zastávku Petrovice, rozcestí Krásný Les je v 9:14). Z parkoviště se přesuneme auty do místa, kde se kříží silnice Petrovice - Krásný Les s potokem Slatina. Půjdeme proti proudu Slatiny až ke Stříbrnému rybníku a zase zpátky. V případě zájmu je možné pokračovat ještě i po proudu Slatiny k lesu. Terén náročný! Slatina je potok v okrese Ústí nad Labem v Ústeckém kraji, pramenící asi 2 km jižně od Krásného Lesa v Krušných horách v nadmořské výšce 710 metrů. Pořádá petrovický Klub maminek Petrýsek. 
 • 5. května - Slavnost květů, cyklistická projížďka, kterou pořádá Unie ovocnářů, cca 40 km, Ploskovice a okolí. 
 • 28. dubna - Pálení čarodějnic na hřišti v Krásném Lese, od 16 hodin. Kdo dorazí už ve 14 hodin, bude se moci zapojit do stavění máje. Tohle ve městě nezažijete! Průvod masek, soutěže, oheň, opékání buřtů. Občerstvení zajištěno. Vítání jsou i čarodějnice a čarodějové přespolní!
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář