Jdi na obsah Jdi na menu

Muzeum mlynářství a života na vesnici

13. 6. 2018
Muzeum mlynářství a života na vesnici se nachází v Krušných horách, 2 km od státní hranice, v Krásném Lese, ve venkovské usedlosti č.p. 207. Tato usedlost – původní hrázděná stavba, bývalý vodní mlýn – patří mezi cenné pamětihodnosti tohoto území. Donedávna byl mlýn předchozími majiteli (potomky původních mlynářů) využíván převážně pouze k rekreaci, naštěstí z velké části zůstal zakonzervován a cenné prvky v něm nebyly poničeny.
V Krásném Lese bylo ještě mezi válkami celkem 12 vodních mlýnů, ale právě tento mlýn zůstal jako důkaz života našich předků. Na změně rázu krajiny se podepsala především ničivá povodeň, která zaplavila vesnici v roce 1927, a potom také odsun Němců po druhé světové válce. Na místech mnoha domů zůstaly již jen hromady kamenů.
Podle dostupných informací je nejstarší doložená informace o vlastnictví mlýna v Krásném Lese (Schönwald) č.p. 207 již z roku 1680. Zůstala zde dochovaná mlecí technologie, která je v této komplexnosti a s přihlédnutím k historickým souvislostem skutečně ojedinělá především umístěním v autentickém prostředí mlýnice. Už samotné otevření dveří do mlýnice člověka dostává do jiné doby. Jsou zde od přízemí až po prostor půdy – tedy ve třech nadzemních podlažích – technologická zařízení, která dříve umožňovala mletí obilí. Muzeum zde velice citlivě zakonzervovává nejvýznamnější předměty sbírky, které budou odborně zpracovány a poté systematicky využívány pro nejrůznější prezentační a vzdělávací aktivity muzea. 
Mlýn, který je kulturní památkou od roku 1958, je hrázděná stavba s technologickou a obytnou částí. Mlýn prochází od roku 2017 postupně procesem záchrany a obnovy za podpory Ministerstva kultury ČR a Ústeckého kraje. 
 
Sbírkové předměty pocházejí nejvíce z období od začátku 19. do 1. poloviny 20. století. Některé nálezy jsou mnohem starší (například z období paleolitu je přeslen, dále střepy z kuthanu odhadují odborníci na 10. století).
Většina předmětů je v současnosti v havarijním stavu a potřebují naléhavě údržbu a konzervaci. Všechny předměty sbírky, která je nedílnou součástí bývalého vodního mlýna, mají přiděleno své evidenční číslo podle přírůstkové knihy. Bude zde vytvořena sbírka dokumentující život dřívějších osídlenců v této oblasti, doplňující provoz vodního mlýna a dřívějšího hospodářství. Již dlouhá léta se věnuji sbírkotvorné činnosti předmětů denní potřeby venkovského lidu v severních Čechách a rád bych o ně obohatil toto muzeum.
Vedle záchrany, ochrany a prezentace předmětů vysoké historické a dokumentární hodnoty se aktivity muzea orientují na dokumentaci meziválečného života na české vesnici. Muzeum je naplněním úcty k předkům a jejich tvrdé práci. Cílem muzea je mimo jiné přispění k postupnému navrácení tradičních hodnot vesnice, tj. solidární mezilidské vztahy, vztah k půdě a obnovitelným přírodním zdrojům, prostřednictvím jeho hlavní činnosti: dokumentace vědy, techniky a průmyslové výroby v kontextu změn kulturní krajiny českého venkova.
Po ukončení obnovy památky bude sbírka součástí expozic, které budou zpřístupněny návštěvníkům kulturní památky.
Ve sbírce jsou zastoupeny předměty dokumentující techniku a průmyslovou výrobu v řadě oborů. Mezi trojrozměrné předměty patří stroje a přístroje z oblasti zemědělské techniky, zejména mlynářství. Samostatnou část sbírky tvoří speciální dokumenty dvourozměrné ve formě firemních prospektů, plánů, smluv a výkresů. 
Z hlediska zastoupených materiálů ve sbírce dominují běžně užívané druhy dřeva a kovů, méně pak textil, papír, sklo a kámen. Sbírka obsahuje i individuální kusy vztahující se k jednotlivým oborům, např. doklady zaniklých technik a výrobních technologií, případně řemesel a dále předměty dokumentující příbuzné obory.
 
Stroje a přístroje tvoří největší a nejzajímavější složku celého fondu. Obsahují komplexní vybavení mlýnice z doby mezi dvěma světovými válkami. Všechny předměty jsou výjimečné svým zasazením do původních prostor mlýnice. Jedná se o věci používané v mlynářství, ale také v hospodářství a k provozu mlýna. Ve sbírce je především mlynářská technologie, která je součástí mlýna, dále pak mlecí kameny (celé, vyřazené, ale i jednotlivé fragmenty, nalezené při výkopových pracích v mlýně), kamenné ložisko, dále pak váhy na obilí, rudl na pytle s obilím, zemědělské nářadí. Sbírka bude doplňována o další předměty zařízení mlýnice, dokumentující vývoj mlynářství v českých zemích a o předměty, dokumentující každodenní život na českém venkově 19. a 20. století. Součástí prezentace předmětů je jejich detailní popis a prezentace původního využití jednotlivých předmětů, včetně jejich technické dokumentace.
 

Budou zde probíhat komentované prohlídky. Veřejnost se tak bude moci dozvědět zajímavé informace nejen z historie tohoto mlýna, z mlynářské technologie i dalších věcí vztahujících se ke zdejšímu mlýnu a životu na vesnici v dobách minulých, vše ve stylovém oblečení.

Upozornění pro návštěvníky:

  • Muzeum není bezbariérové
  • Délka prohlídky (interiér i exteriér) s průvodcem trvá cca 45 minut
  • Maximální počet členů v jedné skupině je šest
  • Lze se domluvit na prohlídce mlýna i individuálně (tel. +420 603 897 907 nebo +420 604 545 037)

hrnecky01.jpg  hrnecky07.jpghrnecky09.jpg hrnecky05.jpghrnecky06.jpghrnecky08.jpg  hrnecky04.jpghrnecky02.jpg

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář