Jdi na obsah Jdi na menu
 


OSADNÍ VÝBOR KRÁSNÝ LES

11. 12. 2019

30. 9. 2020 Na obec Petrovice byl nahlášen zcela nevyhovující příjem místního rozhlasu v Krásném Lese. Hlášení, které proběhlo v cca v 11:45, bylo nesrozumitelné, druhé slovo překrývalo to první, obsah nebyl vůbec zřetelný. Od pracovnice obecního úřadu paní Paichlové jsme se dozvěděli, že veškeré závady se nahlašují a poté je bude starostka řešit s prováděcí firmou. 

 
30. 9. 2020 Byla odeslána zpráva ing. Miroslavu Křížovi (SUS - Správa a údržba silnic Ústeckého kraje) ohledně nevyhovujícího vodorovného značení v Krásném Lese a jeho okolí (Nakléřov, Adolfov).
 

21. 9. 2020 Na zastupitelstvu byly předány požadavky za Osadní výbor Krásný Les k rukám místostarostky (ke dni 21. 9. 2020)

  1. Paní místostarostka vlastnoručně v červnu opáskovala dětské hřiště z důvodu chátrajících některých částí. Je září a páska je tam stále. Hřiště je určené k odpisu?
  2. Na betonové ploše u tohoto dětského hřiště je velké množství plevele, ten roste i v prostoru prolézaček. Proč tuto plochu nikdo neudržuje? 
  3. Jak pokračuje vodovod v Krásném Lese? 
  4. V jakém stavu je územní plán? Kdy budou zaneseny změny z Krásného Lesa?
  5. Již dříve jsme požadovali vyčištění veřejného osvětlení. Proč k tomu ještě nedošlo?
  6. Stále se nezačalo realizovat vodorovné dopravní značení v Krásném Lese, jsou zde v zimních měsících velice extrémní podmínky, často není vidět ani na krok. 
  7. Chátrající stromy podél celé silnice až k Nakléřovu, ohrožují zdraví i životy kolemjdoucích. Problémy jsou i v jiných částech Krásného Lesa. Žádáme o kompletní prohlídku stavu stromů podél cest.  
  8. Žádáme finanční příspěvek na nákup vánočních ozdob na smrk u zastávky Krásný Les. Tento strom zde roste již několik let, stal se důstojnou dominantou středu Krásného Lesa. (Dodáme paragon po zakoupení vánočních ozdob.) 

O případných reakcích zastupitelstva budeme informovat.

 
20. 9. 2020 Jednání osadního výboru před zasedáním zastupitelstva. Požadavky za Krásný Les budou předány i v písemné podobě. 

 

15. 6. 2020 Na zastupitelstvu byla prostřednictvím osadního výboru Krásný Les tlumočena prosba paní Renate von Babka o zasílání Petrovického zpravodaje na její adresu. Odpověď byla jednoduchá: Žádný zpravodaj se nikam neposílá, proto ani paní Renate von Babka se nic posílat nebude. Ovšem obec Petrovice jako vydavatel periodického tisku má podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů, povinnost bezplatně na svůj náklad z každého vydání periodického tisku do 7 dnů ode dne vydání zajistit dodání stanového počtu výtisků dle seznamu, který je součástí tohoto zákona. Netušila jsem, že obec Petrovice tuto zákonnou povinnost neplní. 

200616_1.jpg

11. 6. 2020 Přišla informace od ing. Miroslava Kříže, že do měsíce budou osazeny nové dopravní značky (směrovky na krásný Les). Původní žádost byla odeslána v lednu 2020 na SUS (Správa a údržba silnic Ústeckého kraje) o instalaci směrových cedulí s označením Krásný Les na dvou místech. Při sjezdu č. 87 z dálnice D8 jsou řidiči orientováni pouze na obec Petrovice (silnice č. 248), chybí směrová cedule také z Petrovic.

7. 6. 2020 Konala se první brigáda před Nocí kostelů u nás v kostele Nanebevzetí Panny Marie (úklidová), další tzv. instalační je plánována na 11. 6. 2020.

1. 6. 2020 Na Arciděkanství v Ústí nad Labem byly vyzvednuty materiály (plakáty) k Noci kostelů, které byly následně umístěny do autobusových zastávek a vitrinky osadního výboru. 

 

29. 5. 2020 

200604_2.jpg

Osadní výbor společně s panem Ernstem a po předchozí domluvě s vlastníkem pozemku MUDr. Králem upravili pohledové místo k památníčku. Byly tak odhaleny kamenné schůdky a polovina původního železného zábradlí. Současně se odkryl pohled na unikátní starý křížek hned za dřevěným plotem. 

    200604_1.jpg

 

 

9. 5. 2020 

200510_1.jpgV těchto dnech by se za běžného stavu připravoval program k 300. výročí sochy sv. Jana Nepomuckého zde v Krásném Lese. Plánováno bylo poetické pásmo - srovnání současnosti s dobou před 300 lety pohledem dětí školního věku. Nebyla povinná školní docházka, nejezdily zde automobily, nesvítilo se elektřinou a vůbec mnoho vynálezů, které nám dnes připadají běžné, lidé dříve znát nemohli. Je pochopitelné, že za současné koronavirové situace, kdy jsou zavřené školy a vůbec kolektivním akcím není přáno, tato oslava musela být - stejně jako mnoho jiných zrušena.

Osadní výbor zasadil při této příležitosti pět keříčků rudých růží. Jsou podél bětonové zábrany. Kdybychom si představili, že jedna růže představuje šedesátiletý život, dvě jsou už sto dvacet let, tři  stoosmdesát, čtyři růže představují dvě stě čtyřicet let a pátá vychází přesně do tří set. Svatý Jan Nepomucký se na ně bude dívat určitě ne 300 let, ale nějakou dobu snad ano.   

 

Umyly jsme také skla v zastávce autobusů ve stanici Krásný Les, konečná. Prokoukla... Pracovníci Petrovic, kteří mají zastávky na starosti, se věnují pouze "interiéru".

Současně byl upraven odpočinkový prostor u točny na konečné stanice autobusu. Přerostlá tráva a plevel byly posekány, buksusy okolo středové pločinky zastřiženy, aby postupně vytvářely přirozenou zelenou zídku. Nově byl vysazen kamzičník. Všechny keříčky i trvalky jsme zalily vodou z potoka. Uznejte, že toto místo již opět vybízí k posezení. (První foto dokumentuje původní stav.)

200510_4.jpg  200510_3.jpg  

200510_2.jpg

6. 5. 2020 Vzhledem ke zklidňující se situaci ohledně koronavirové nákazy přišly aktuální informace k pořádání letošního ročníku Noci kostelů. Termín konání akce je pátek 12. června 2020. Konec nouzového stavu je Vládou ČR vyhlášen na 17. května 2020, přesto však zůstává povinnost postupovat podle aktuálního plánu uvolňování omezení souvisejících s epidemií koronaviru a s dodržením všech hygienických opatření. Přivítat příznivce Noci kostelů bude možné podle v červnu vyhlášených pravidel (zejména přizpůsobení organizace programů podle aktuálně povoleného počtu osob s možností návštěvníky případně rozdělit po skupinkách). Prosí o aktualizaci programů do 10. května 2020, kdy je stanovena uzávěrka podkladů pro výrobu tištěné brožury (objekty přihlášené včas, mají jistotu, že budou do brožury zařazeny).  ... V kostele Nanebevzetí panny Marie v Krásném Lese bude instalována výstava starých fotografií kostela i blízkého okolí. Výstava bude návštěvníkům k dispozici po celou dobu otevření kostela, tj. od 16 do 20 hodin.

5. 3. 2020 Do registru studánek přibyly další dva naše záznamy: 13161 a 13162. Informace od Wander book, s.r.o, ohledně vydání fotonálepky: Na základě naší poptávky a několika dalších, které se jim tu na sochy za poslední týden nashromáždily, se pan vydavatel rozhodl, že by chtěl pro taková díla vydat samostatnou sérii Fotonálepek. Ta by měla svůj vlastní tematický vzor a nejen šedé pozadí. Proto pozastavil výrobu všech těchto zakázek, aby je mohli vydat rovnou v tematické sérii, která bude sběratelsky hodnotnější, než série „Nezařazeno“, kde by byla socha nyní. Sice nějaký čas potrvá, než grafici vymyslí podobu nálepek, ale určitě se vyplatí počkat. Tím se výroba nálepky zdrží. Každopádně jakmile budou mít šablonu pro novou sérii, pošlou nový návrh nálepky. Omluvy za komplikace...

4. 3. 2020 Domluvena schůzka s paní ředitelkou základní a mateřské školy v Libouchci ohledně budoucí spolupráce s žáky její školy. Schůzka se starostou obce Petrovice k požadavkům za osadní výbor (ke dni 23. 2. 2020).

3. 3. 2020 Schválen návrh na výrobu Turistické fotovizitky "SOCHA SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO V KRÁSNÉM LESE", která bude vydána k příležitosti 300. výročí umístění této sochy zde v Krásném Lese. Obdrželi jsme (poštou jako CD) původní Schönwaldskou kroniku od Renate von Babka.

27. 2. 2020 Vyhotovena informační cedulka k památnému stromu (jilm horský) 

26. 2. 2020 Komunikace ohledně sochy sv. Jana Nepomuckého, nebude se vyrábět vizitka, ale fotonálepka. 

25. 2. 2020 objednana výroba turistické vizitky SOCHA SV. JANA NEPOMUCKEHO, měla by být hotova 25. 4. 2020.

24. 2. 2020 účast na jednání zastupitelstva obce Petrovice. 

14. OV: 23. 2. 2020  Zednické práce na opravu výklenkové kaple Panny Marie, práce na interiéru kaple sv. Petra a Pavla, požadavek na zřízení odpočívadla a informační cedule vpravo od kaple sv. Petra a Pavla (parcela obce Petrovice), údržba silnice až k hranici (přechod pro pěší), zajištění autobusové dopravy pro děti účinkující u vzpomínkového setkání při příležitosti 300. výročí sochy sv. Jana Nepomuckého v Krásném Lese, zajištění výroby a distribuce letáků k této akci, doporučená údržba cedulí stezky Zapomenuté pohraničí.

21. 2. 2020 Účast v ZŠ Libouchec na besedě "Život před rokem 1945". V rámci živé historie vzpomínali bývalí obyvatelé Libouchce a Tisé, jak se zde žilo, na tradice, jídelníček, školu ap. Přítomni byli i žáci z Tisé a Libouchce, kteří mají předmět regionální historie, živě se o vše zajímali, měli spoustu dotazů. Osobní kontakt s Renate von Babka, starostou Libouchce Jiřím Bolíkem, ředitelkou ZŠ Libouchec Martinou Vlachovou, badatelem Jiří Daňhelem (organizátor setkání), paní učitelkou ZŠ Tisá Milenou Lipskou. Informace o aktuálním životě v Krásném Lese i plánovaných aktivitách.

200221_1.jpg   200221_2.jpg

200221_3.jpgBanner na šířku 159×120

Poprvé se z iniciativy osadního výboru Krásný Les a po jednání s Římskokatolickou farností arciděkanství Ústí nad Labem v letošním roce do celorepublikové akce NOC KOSTELŮ zapojí i Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Krásném Lese. Bude otevřen v době od 16 do 20 hodin, pro návštěvníky připravujeme program, výstavu dobových fotografií kostela i okolí.

 

20. 2. 2020 Domluva s Římskokatolickou farností - arciděkanství v Ústí nad Labem ohledně programu na Noci kostelů zde v Krásném Lese v kostele Nanebevzetí Panny Marie a pořízení propagačních předmětů. Vloženy další dvě studánky Krásného Lesa do databáte estudanky.eu, čekáme na schválení.

Umytá informační vitrinka, vyvěšeny informace k výročím v Krásném Lese (1. 300 let sochy sv. Jana Nepomuckého; 2. 180 let od vysvěcení kapličky sv Petra a Pavla; 3. Noc kostelů 5. 6. 2020)

19. 2. 2020 Tvoří se z malých a zdánlivě bezvýznamných střípků NOVÁ KRONIKA KRÁSNÉHO LESA. Snad kdysi dávno existovala, ale určitě v roce 1980 nebo v roce následujícím byla někde ukryta nebo se propadla na smetišti dějin. Čerpáme z archivů, osobních svědectví i od bývalých starousedlíků. Impulsem k sepsání této kroniky bylo historické prázdno, které se v Krásném Lese – části obce Petrovice – rozložilo po roce 1980, kdy jako původní samostatná obec ztratil svou územní jednotu a celistvost. Život místních i nově přistěhovaných se odehrával od tohoto okamžiku pouze v přítomnosti bez toho důležitého přesahu z minulosti. 

14. 2. 2020 Telefonoval páter Šimáček z Římskokatolické farnosti - arciděkanství v Ústí nad Labem, domluva ohledně Noci kostelů, bezpečnostní hladiska, možnosti další spolupráce v Krásném Lese. 

11. 2. 2020 Schůzka s panem Milanem Kubíkem ohledně kolektorů do zastávek v Krásném Lese za přítomnosti starosty a místostarostky Petrovic.

7. 2. 2020 Dohoda o organizaci prohlídky kostela Nanebevzetí Panny Marie v Krásném Lese v rámci akce "Noc kostelů" byla odevzdána na arciděkanstí v Ústí nad Labem.

6. 2. 2020 Odevzdány na obecním úřadě Petrovice vyplněné formuláře ohledně mobilního rozhlasu (informace přes SMS); domluven termín obhlídky přístřešků u autobusových zastávek na příští týden - plánované osvětlení; informace ze Římskokatolické farnosti - arciděkanství v Ústí nad Labem k připravované akci Noc kostelů; dohoda o organizaci prohlídky kostela Nanebevzetí Panny Marie v Krásném Lese pro spoluobčany; informace ke svozu jedlých olejů a tuků.

5. 2. 2020 Informace od starosty Petrovic ohledně sportovního využití hřiště v Krásném Lese: "Síť a stojany ano, to v Petrovicích poskytujeme také. Ostatní sportovní náčiní by měli mít zájemci svoje."  Zámostný: "SOVA má k půjčení síť, míče i pálky, ale nemám pocit, že by o to byl velký zájem. Stojany (na volejbal, pozn. red.) se budou montovat na jaře." 

Po telefonickém dotazu ing. Jelínkovi (odbor dopravy a silničního hospodářství Ústeckého kraje) zaslána informace na dopravní dispečink Ústeckého kraje ohledně spoje v 6:48, který do Krásného Lesa nepřijel. Odpověď: 

Mrzí nás, že daný spoj nezajel až do Krásného Lesa a že se paní neměla jak dostat do Ústí nad Labem. Prověřovali jsme situaci a ranní spoj v 4:35 jel z toho důvodu, že autobus v Krásném Lese začíná, tudíž si řidič troufnul sjet dolů, protože počasí ještě nebylo tak špatné.

Každopádně další spoj, který měl jet v 6:48, dojel z Ústí nad Labem jen na Telnici, rozcestí a z důvodu nesjízdné komunikace směr Krásný Les se již dál nedostal. Následně pokračoval z Telnice zpátky do Ústí nad Labem.

Bohužel v meteorologických podmínkách, které na horách dnes panovaly, se takovéto situaci nemůžeme ani do budoucna vyhnout.

V opakovaném případě proto může kdokoliv zavolat na telefonní číslo, které je uvedené na jízdním řádu ve spodním okraji. Je to číslo na dispečera, který by měl mít aktuální přehled o provozu na linkách.

Děkujeme za pochopení a za Dopravu Ústeckého kraje se omlouváme. (Marek Janeček, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Oddělení dopravní obslužnosti, Dispečer Centrálního dispečinku DÚK. Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, Tel.:  +420 475 657 820)

 

13. OV: 1. 2. 2020   sportovní vyžití v Krásném Lese, požadavek na základní sportovní vybavení od obce Petrovice, Noc kostelů, odpadávající fasáda kaple sv. Petra a Pavla a špatný stav vnitřních omítek ve výklenkové kapli Panny Marie, možnost osvětlení přístřešků u autobusových zastávek;

30. 1. 2020  v Petrovicích vyzvednout formuláře pro další zájemce z Krásného Lesa - informace přes SMS;

12. OV: 29. 1. 2020   info ze zastupitelstva, plánované akce osadního výboru, spolupráce s našimi sousedy za hranicí, odchyt psů v Krásném Lese, naučná stezka, směrové cedule ke Krásnému Lesu;

29. 1. 2020   od místostarostky získán formulář na tzv. mobilní rozhlas, informace přes SMS od obce Petrovice (témata: krizové informace, myslivci, opravy inženýrských sítí, senioři, včelaři, chataři, nepřítomnost lékařů, změna ordinačních hodin, pejskaři, společenské akce, informace z úřadu, obecní akce, prodej, sportovní akce, zájmové spolky);

28. 1. 2020   osadní výbor získal od obce Petrovice klíč od Kaple sv. Petra a Pavla, obdrželi jsme informaci, že naše připomínka, respektive "žádost" o osazení svislého dopravního značení, směrových cedulí, je již řešena s technicko-správním  úsekem. O případném dalším postupu budeme informováni (Ing. Miloslav Kvíz, SÚS ÚK, Gogolova 19, 400 04 Trmice, Tel.:  737 551 083);

27. 1. 2020   účast na zastupitelstvu obce Petrovice;

11. OV: 24. 1. 2020   v Krásném Lese nejsou nádoby na jedlé oleje podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a na základě vyhlášky č. 321/2014 Sb., které platí od 1.1.2020; podivný způsob úpravy komunikace za dálnicí; postupující přípravy naučné stezky v Krásném Lese; výsledky jednání s Renate von Babka o kapli sv. Petra a Pavla; tzv. odstavná plocha na dvou soukromých pozemcích; plánovaná žádost o finanční příspěvek od obce Petrovice na rok 2020;

17. 1. 2020  odeslána žádost na SUS (Správa a údržba silnic Ústeckého kraje) o instalaci směrových cedulí s označením Krásný Les na dvou místech. Při sjezdu č. 87 z dálnice D8 jsou řidiči orientováni pouze na obec Petrovice (silnice č. 248), chybí směrová cedule také z Petrovic;

10. OV: 8. 11. 2019   k dopravní dostupnosti, pokračovat v jednání o zintenzivnění četnosti spojů do Krásného Lesa, hl. prodloužením spoje z Telnice večer po 20:36 z Telnice, a ještě určitě kolem poledne, školní spoj byl vyřešen, jak je řešena zimní údržba při dlouhodobé nemoci stálého pracovníka? 

9. OV: 23. 10.2019   informace ze zastupitelstva, plnění úkolů, zbývá dočerpat finance od obce, naučná stezka nebyla schválena, diplomové práce o Krásném Lese, protest proti Halloween, udělat místo něho lampionový průvod, suť u p. Medka závadný materiál - jak s ním bude naloženo?  

23. 9. 2019 výjezd do Nové Olešky, otec a syn Rousovi, revitalizace krajiny, tůňky ap.;

15. 7. 2019 jednání se SVS (ing. Jiří Müller a Bischoffi), jedná se asi o 60 lidí v délce 2 km, tj. cca 3,5 mil. Kč náklady na celý projekt, obec je investorem, mimo jednání informace, že by bylo možné o Krásném Lese v této věci hovořit jako o vyloučené lokalitě, podmínky jsou zde v mnoha domácnostech jako před 100 lety;

20. 6. 2019 jednání se starostou ohledně vodovodu: mělo by se jednat se SVS, zjistit zájem od lidí, přípojky si hradí každý individuálně, studny (vrty) mohou být letos, zatímco vodovod až třeba za 5 let, šlo by to zvládnout s jistou dotací od SFŽP, jedná se o číslo na jednoho připojeného;

8. 6. 2019 setkání s občany Krásného Lesa, info o plánovaných postupech zastupitelů ohledně vodovodu v Krásném Lese, návrh, aby si každý, kdo nemá vodu, nechal udělat vrt, lidé ale chtějí vodu, ne vrty;

8. OV 5. 5. 2019  pozvánka na přátelské setkání s občany na sobotu 8. 6. 2019, sekání trány p. Sivého se bude sekat jako dosud, upravit místo pro stání kontejnerů u konečné autobusu v Krásném Lese;

9. 5. 2019 procházka zámeckým parkem, doc. Kilián;

28. 4. 2019 upraveno místo u konečné autobusu, vykáceny túje, upraveno místo pro lavičku, položena geotextilie a dovezen kačírek a zasazeny keře; 

17. 4. 2019 výlet žáků základní školy Petrovice do Krásného Lesa, následné  výtvarné činnosti, pro připravovanou naučnou stezku;

16. 4. 2019 zakoupeny keře a stromky v zahradnictví v Chabařovicích, beseda v ZŠ o připravované naučné stezce v Krásném Lese;

28. 3. 2019 přednáška Historie, současnost a budoucnost krásnoleského zámku, doc. Kilián, obecní úřad Petrovice; 

7. OV: 17. 3. 2019     konkretizována jednotlivá místa připravované naučné stezky;

4. 3. 2019 zapůjčena farní kronika Peterswald od místostarostky, je to počítačové zpracované, v němčině, zahrnuje období 1825 - 1932, o Krásném Lese jen nepatrně zlomky;

6. OV: 27. 2. 2019 jednání v klubovně na hřišti se zastupitelem za Krásný Les, stanovy spolku Sova přinese příště, jaké mají plány na tento rok? - bez odpovědi;

22. 2. 2019 jednání se starostou o naučné připravované stezce, je potřeba doložit výpisy z katastru, nefungují na úřadě počítače, další den nefunguje CZECHPOINT, nelze nic udělat, záchranou byl až obecní úřad v Libouchci, kde problémy nebyly;

5. OV: 17. 2. 2019 (ples hasičů v Petrovicích 15.2. - nebyly lístky pro zájemce z Krásného Lesa, kdo je kronikářem Petrovic?, nově zakoupen zámek od kaple sv. Petra a Pavla (Tento zámek byl pracovníkem obce Petrovice dne 27. 1. 2020 přeříznut, protože "nikdo neměl klíče". Z toho je zřejmé, jakým způsobem obec Petrovice komunikuje s osadním výborem.), osvětlení v Krásném Lese - problém trvá, měla by obec Petrovice zájem převzít od církve za symbolickou cenu kostel v Krásném Lese? - odpověď je: ne;

8. 2. 2019 informace od Mgr. Jindřicha Jelínka, PhD. z odboru dopravy a silničního hospodářství ohledně dopravy dětí do školy v Tisé, úprava jízdního řádu je možná od příštího školního roku 2019/2020;

31. 1. 2019 schůzka s ředitelkou základní školy Petrovice ohledně připravované naučné stezky "Opomíjené kouzlo Krásného Lesa", škola má zájem spolupracovat;

4. OV: 19. 1. 2019 (informace o vlastníkovi objektu u hranice - rota, o připravované naučné stezce, nejely autobusy v sobotu 12.1.2019 v 11 hodin a v pátek 18.1.2019 v 7 a v 17 hodin, povinnost státu je zajistit školní docházku, zjistit osud kroniky Krásného Lesa, osvětlení - nic se neděje, žádost o částku 10 000 Kč na výsadbu drobné zeleně na dvou místech u zastávek v Krásném Lese);

15. 1. 2019 tel. kontakt MAS Libouchec ohledně plánované naučné stezky "Opomíjené kouzlo Krásného Lesa";

3. OV: 9. 12. 2019 silnice ke hranici od krajů zarůstá, je potřeba ji vyčistit, připravit setkání s občany Krásného Lesa, zjistit, za jakých podmínek a jestli vůbec by se dal využívat kostel, ostatní trvá;

2. OV: 6. 12. 2018 nevyhovující situace se školním spojem, odjezd žáků do ZŠ Tisá, jedou z Krásného Lesa školním spojem do Petrovic a potom autobusem odjíždějícím z Petrovic až v 8:12, u školy v Tisé jsou v 8:22.  Každý den tak mají pozdní příchod. Jiná možnost dopravit se do školy neexistuje;

1. OV: 27. 11. 2018 frekvence spojů do Krásného Lesa nevyhovující, vodorovné značení na vozovkách chybí, vodovod nutno začít řešit, pozornost začít věnovat památníku obětem 1. sv. války, kapličce u roty 1912, zjistit možnosti rekonstrukce, opravit nebezpečná místa na chodníku, odstranit nálety podél chodníku, opravit nevyhovující osvětlení v Krásném Lese, chybějící dopravní značení nad vjezdem do Krásného Lesa - nebezpečné klesání a dvojitá zatáčka, první vpravo, opravit mostek u Ivanů, vize: otevřít místní kostel veřejnosti;

190428_foto_mapa_vitrinka1.jpg

190428_foto_mapa_vitrinka.jpg

Osadní výbor Krásný Les byl ustaven 28. 11. 2018, na druhé schůzi obecního zastupitelstva Petrovice volebního období 2018 – 2022.

Pracuje ve složení: Jaroslav Helebrant, Dagmar Hůlová, Jindřich Krupička, Jana Moravcová, Růžena Pečená a Renata Šoltová (předsedkyně, kontaktní telefon: 604 545 037). Osadní výbor Krásný Les se schází podle potřeby, po domluvě, a to v privátních prostorách. Prostory v majetku obce Petrovice, které by sloužily těmto účelům, v Krásném Lese nejsou.

 

Osadní výbory upravuje zákon o obcích čís. 128/2000 Sb.:

§120
(1) V částech obce může zřídit zastupitelstvo obce osadní nebo místní výbory (dále jen "osadní výbor"). Osadní výbor má minimálně 3 členy. Počet členů osadního výboru určí zastupitelstvo obce.

(2) Členy osadního výboru jsou občané obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v té části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen, a jsou určeni zastupitelstvem obce.

(3) Předsedu osadního výboru zvolí zastupitelstvo obce z řad členů osadního výboru.

§121
(1) Osadní výbor je oprávněn:

předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce,
vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce a radě obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce,
vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části obce, orgánům obce.

(2) Požádá-li předseda osadního výboru na zasedání zastupitelstva obce o slovo, musí mu být uděleno.

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář