Jdi na obsah Jdi na menu
 


OSADNÍ VÝBOR KRÁSNÝ LES

11. 12. 2019

Na stránce se pracuje, děkujeme za pochopení.

 

První zasedání osadního výboru v roce 2020 se uskuteční v pátek 24. 1. od 18 hodin. (Místo obvyklé.)

 

190428_foto_mapa_vitrinka1.jpg

190428_foto_mapa_vitrinka.jpg

Osadní výbor Krásný Les byl ustaven 28. 11. 2018, na druhé schůzi obecního zastupitelstva Petrovice volebního období 2018 – 2022.

Pracuje ve složení: Jaroslav Helebrant, Dagmar Hůlová, Jindřich Krupička, Jana Moravcová, Růžena Pečená a Renata Šoltová (předsedkyně, kontaktní telefon: 604 545 037). Osadní výbor Krásný Les se schází podle potřeby, po domluvě, a to v privátních prostorách. Prostory v majetku obce Petrovice, které by sloužily těmto účelům, v Krásném Lese nejsou.

 

Osadní výbory upravuje zákon o obcích čís. 128/2000 Sb.:

§120
(1) V částech obce může zřídit zastupitelstvo obce osadní nebo místní výbory (dále jen "osadní výbor"). Osadní výbor má minimálně 3 členy. Počet členů osadního výboru určí zastupitelstvo obce.

(2) Členy osadního výboru jsou občané obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v té části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen, a jsou určeni zastupitelstvem obce.

(3) Předsedu osadního výboru zvolí zastupitelstvo obce z řad členů osadního výboru.

§121
(1) Osadní výbor je oprávněn:

předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce,
vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce a radě obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce,
vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části obce, orgánům obce.

(2) Požádá-li předseda osadního výboru na zasedání zastupitelstva obce o slovo, musí mu být uděleno.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář