Jdi na obsah Jdi na menu
 


2018

5. 12. 2017
 • Upozornění pro školní kolektivy a zájmové skupiny: Reagujeme na Vaše telefonické i písemné objednávky. Velice si vážíme Vašeho zájmu a úmyslu navštívit náš původní vodní mlýn letos v čase adventním, ale v souvislosti s probíhajícími pracemi i z bezpečnostních důvodů to není nyní možné. Možné to bude příští rok v květnu a červnu. Na tuto dobu připravujeme pro objednané školní kolektivy a zájmové skupiny (v počtu cca 15 osob) programy vztahující se nejen k životě na venkově a ve mlýně  (ukázka zpracování ovčí vlny, tvořivé programy, výtvarné aktivity, přírodní postupy v permakulturní zahradě, ukázka přirozeného primitivního způsobu včelaření apod.). Požadavky ohledně konkrétního druhu programu podle věku dětí lze domluvit předem.
 • Prosinec - podařilo se pokročit se všemi pracemi, které jsme měli naplánované na rok 2018. Vstoupíte dovnitř novými dvoukřídlými dřevěnými dveřmi, které jsou přesnou replikou těch původních. V podobném duchu jsou i uvnitř další patery dveře. Ty vyráběla tesařská firma, včetně dřevěných zárubní a obložek. Ty také odpovídají původním. Jedny dveře jsou usazeny do kamenných zárubní. Světnice v patře (parádní pokoj) je již zcela obyvatelná. Zde je nová podlaha, dřevěné obložení, dvojitá izolace stěn. V patře je také s novými hliněnými omítkami a nově ošetřenou původní podlahou místnost, původní dílna mlynáře, nyní tzv. ateliér. Světnice v přízemí má kromě nových dveří a dvojitých dřevěných oken (opět podle oken původních) také novou dřevěnou podlahu (z modřínu). Část kolem kamen a dveří bude s dlažbou. Také uvažujeme o nových kachlových kamnech. (Ale to už je úkol na rok 2019...) Chodby ke sklepu, bývalý chlév a přízemní světnice byly odkopány, opatřeny drenáží a následně zabetonovány. Tady budou položeny půdovky. Úkolů je před námi ještě dost, ale dost je už také za námi.

 

 • 31. prosince - Poslední den roku je již tradičně spojen s výšlapem na Špičák, který pořádá Sova, spolek pro obnovu venkova. Letos se pod kamenným křížem, odkud byl díky krásnému počasí (skutečně jako na objednávku) nádherný výhled daleko do Saska, sešlo přes sedmdesát účastníků. Byl to za devítiletou historii výšlapu absolutní rekord. Obvykle se vracejí ti, kdo už jednou výšlap okusili. Tentokrát sem zavítal dokonce starosta Zdeněk Kutina, ale v hojném počtu i mnozí Petrovičtí. Kromě místních si přijeli opéct buřta, pohovořit, naplánovat další akce a rozloučit se s rokem 2018 přátelé z Krupky, Chlumce, Litoměřic, Bíliny, Ústí nad Labem, ale i z Prahy. Na odchodnou, z dálky, se pak vrch Špičák se všemi rozloučil velkolepým ohňostrojem.

181231_2.jpg  181231_3.jpg

181231_4.jpg  181231_5.jpg

181231_6.jpg  181231_7.jpg

181231_8.jpg  181231_9.jpg

181231_10.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 17. prosince - zastupitelstvo obce Petrovice bylo informováno (ústně i písemně) o problémech Krásného Lesa:

DOPRAVNÍ DOSTUPNOST

Problém č. 1: Krásný Les je zcela stranou zájmu, doprava nevyhovuje místním občanům při cestách k lékařům, na úřady ani na nákupy. Obec Krásný Les má jediné spojení s Ústím nad Labem autobusovou linkou č. 451, kterou zajišťuje společnost Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace; Ústí nad Labem (dále jen DSÚK). Tato linka zajíždí ve všední dny do zastávky Krásný Les, konečná ve 4:35, potom v 6:48. Odpolední linka sem přijede v 16:50. O víkendech autobus přijíždí v 10:45, 14:45 a 18:45, častěji než ve všední den. Neexistuje dopravní spojení s obcí Petrovice, která je s krajským městem Ústí nad Labem ideálně propojena linkou 452, a to ve všedních dnech v hodinových intervalech (o víkendech jednou za dvě hodiny). 

Řešení: Požadujeme jakýkoliv způsobem začít komunikovat s vedením společnosti DSÚK a jednat o změně jízdního řádu tak, aby linka do Krásného Lesa byla posílena, ideálně kolem 11. až 12. hodiny a potom později večer, po 19. hodině.
 
Problém č. 2: Zcela nevyhovující je školní spoj, který má zajišťovat dopravu dětí do základní školy v Petrovicích a v Tisé. Tento spoj (č. 459) vyjíždí ze stanice ´Krásný Les, konečná´ každý den, kdy je škola (tj. kromě prázdnin a státních svátků) v 7:45. Zastavuje ve stanici ´Krásný Les´ (7:47) a jede do stanice ´Petrovice, škola´, kde je za ideálních podmínek v 7:54. Spoj zajišťuje DSÚK. V Petrovicích se tento školní spoj přečísluje na č. 452 a v 8:04 vyjíždí směrem k Ústí nad Labem. Jedinou výhodou je, že žáci během této přestávky řidiče nemusí opouštět autobus, ale do školy přijíždějí pozdě. 
Petrovice, konečná 8:04 137 0  
Petrovice, u dubu 8:05 137 1  
Petrovice, záv. 8:07 137 2  
Petrovice, u Marvanů 8:08 137 2  
Petrovice, škola 8:10 137 3  
Petrovice, rozcestí Krásný Les 8:11 137 4  
Tisá, rozcestí Antonínov 0.5 8:15 135 6  
Tisá, statek 8:16 135 7  
Tisá, kult. Dům 8:18 135 7  
V Tisé u základní školy – tj. zastávka ´Tisá, kult. dům´ – by měl být autobus podle jízdního řádu v 8:18. Přechod od zastávky ke škole až do vyučování trvá žákům dalších minimálně 10 minut. Pozdní příchody byly v minulém školním roce důvodem snížené známky z chování u dívky z Krásného Lesa, která prokazatelně nemá jinou možnost, jak se dostat do školy včas. Zpáteční cesta pro žáky základní školy Tisá do Krásného Lesa není zabezpečena žádným způsobem.
Řešení: Požadujeme jakýkoliv způsobem začít komunikovat s vedením společnosti DSÚK a jednat o změně jízdního řádu tzv. školního spoje tak, aby vyjížděl z Krásného Lesa dřív (ideálně v 7:20), aby děti mohly v klidu přestoupit na spoj 452 z Petrovic od školy v 7:40. 
Petrovice, škola 7:40 137 3  
Petrovice, rozcestí Krásný Les 7:41 137 4  
Tisá, rozcestí Antonínov 7:45 135 6  
Tisá, statek 7:46 135 7  
Tisá, kulturní dům 7:48 135 7  
Tento spoj dojede do Tisé ke škole v 7:48, žáci tak příchod do 8. hodiny stihnou. 
UŽ SE ŘEŠÍ SE P. STAROSTOU  (7.12.2018, mailová komunikace).
 
BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA
Problém č. 1: „Chodník“ v Krásném Lese, který vznikl v dobách budování dálnice, je na několika místech značně poškozen, chybí zpevňovací okraje nebo je jeho část propadlá tak, že člověk musí vstoupit do vozovky. Některé stromy zasahují do cesty, jedná se o rozštěp kmene, kolem něhož není možné bezpečně projít. Někde dokonce hrozí pád poškozených stromů na elektrické vedení.
Řešení: Požadujeme zajištění nebezpečných úseků, ošetření dřevin a doplnění zábradlí v místech, kde hrozí mj. pád do Rybného potoka.
 
Problém č. 2: Veřejné osvětlení již nevyhovuje bezpečnostním požadavkům, na mnoha místech lampy nesvítí dlouhodobě. V jednom místě je sloup s elektrickým vedením vychýlen ze své stabilní polohy, naklání se směrem k Rybnému potoku. Hrozí jeho pád a také přerušení elektriky pro celou obec. 
Řešení: Požadujeme okamžité řešení této situace, a to výměnu nevyhovujících stávajících lamp za nový typ (LED světel).
 
Problém č. 3: Zatáčka na silnici od Petrovic do Krásného Lesa (před cedulí začátek obce) je nebezpečná v každé roční době, v zimě při namrzlé vozovce zvlášť. Není zde žádné varování a řidiči jedoucí tudy poprvé vůbec nevědí, kam silnice vede. Bylo zde již mnoho kolizí.
Řešení: Doporučujeme toto místo před zatáčkou osadit dopravní značkou „Dvojitá zatáčka, první vpravo“, případně i značkou „Nebezpečné klesání“. 
 
ENVIRONMENTÁLNÍ TÉMA
Problém: Na katastrálním území Krásného Lese jsou stanoviště s kontejnery na tříděný odpad, dále dva odpadkové koše v přístřešcích u autobusových zastávek Krásný Les a Krásný Les, konečná. V části ke státní hranici ale již žádné nádoby na odpadky nejsou. Ovšem právě v této lokalitě často nacházíme podél cest pytle s odpadky, které sem z aut vyhazují neznámí řidiči.
Řešení: Doporučujeme zintenzivnit pravidelnou kontrolu tohoto úseku, komunikovat s náhodnými řidiči (cesta tam nevede, není tam pro ně logicky žádný cíl).
Udržovat především v letním období silnici od zastávky ke hranici. Okraj silnice zarůstá travinami a náletovými dřevinami, zužuje se.
 
ZAJIŠTĚNÍ PITNÉ VODY
Problém: V dolní části Krásného Lesa není vodovod. Na tento problém bylo již dříve upozorněno, věc se řešila na druhém jednání obecního zastupitelstva dne 28.11.2018, a to na základě podané petice občanů Krásného Lesa, kterou iniciovala paní Č. 
Řešení: Je v jednání. Aktuálně by se měla konat schůzka s hydrogeologem, který posoudí, která z navržených variant obecního zastupitelstva bude pro občany Krásného Lesa schůdnější. Podnět k této schůzce vzešel z jednání zastupitelstva obce ze dne 28.11.2018.
 
TURISTICKÉ CÍLE
Problém 1: Vybudování naučné stezky
I když zde krajinu protkala dálnice, pořád má Krásný Les obrovský potenciál právě v nedotknutelné přírodě, kam zajíždí a kterou vyhledává stále více turistů. Špičák býval vyhledávaným cílem, z dobových fotografií je známá podoba bývalé horské chaty, kde fungovala restaurace. Tohle je dnes už minulostí. Málokdo z přijíždějících návštěvníků této lokality má dopředu zjištěné informace k tomuto území, proto bychom rádi nabídli zpřístupnění této lokality formou informačních prvků. 
V Krásném Lese se nacházejí čtyři kulturní památky (kostel Nanebevzetí Panny Marie, zámek, Grizzlochův mlýn – č. p. 207, socha sv. Jana Nepomuckého). 
Uvítali bychom v rámci zatraktivnění této lokality zřízení naučné stezky „Opomíjené kouzlo Krásného Lesa“ s informačními cedulemi. Celkem tato naučná stezka o délce cca 8 km bude mít 11 stanovišť: 
Zámek (katalogové číslo: 1999994866)
Památný strom
Grizzlochův mlýn (katalogové číslo: 1000154625)
Boží muka
Socha sv. Jana Nepomuckého (katalogové číslo: 1000155702)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (katalogové číslo: 1000154920)
Kaple Panny Marie
Památník obětem 1. sv. války
Kaple sv. Petra a Pavla
Bezejmenná kaple (nad rotou)
Špičák
Každá turistická zastávka bude osazena dřevěnými prvky se stříškou. Zde budou umístěny mapy a důležité informace, vztahující se ke konkrétnímu objektu, včetně přírodních pozoruhodností, památek, historických fotografií a jiných dobových dokumentů. Část informací bude připravena v přístupné formě také pro děti, aby se mohly aktivně zapojit do tohoto projektu. Texty by měly být v českém, německém a anglickém jazyce.
Řešení: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyzvalo k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2019 z programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“. Tento projekt, který iniciuje osadní výbor Krásný Les, lze podpořit z dotačního titulu: 117d8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku. Sem přesně patří „obnova nebo vybudování naučných / zážitkových stezek“. Účastníkem podprogramu může být obec do 3000 obyvatel. Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválená strategický rozvojový dokument. Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 100 tisíc Kč, horní limit 3 mil. Kč. Žádost budou přijímány do 28. února 2019 a nejzazší termín ukončení realizace akce je 31. prosince 2020.
Poznámka: 
Bližší informace k záměru vybudování naučné stezky „Opomíjené kouzlo Krásného Lesa“ dodáme zastupitelstvu obce Petrovice na vyžádání.
 
Problém 2: Chátrající kaplička (bezejmenná, u hranice)
U státní hranice (nad bývalou celnicí, pod kopcem Špičák) se nachází obdélná kaplička v novogotickém slohu z r. 1912. Stavba má polygonální závěr, nárožní bosáže, hrotitá okna. Trojúhelníkový štít je zdoben obloučkovým vlysem. Tato kaplička, která je v majetku obce Petrovice a není kulturní památkou, by si zasloužila obnovu. 
Řešení: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyzvalo k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2019 z programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“. Tento projekt, který iniciuje osadní výbor Krásný Les, lze podpořit z dotačního titulu: 117d8210G – Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů. Budou podporovány akce zaměřené na obnovu drobných sakrálních staveb nalézajících se v katastrálním území obce, které nejsou prohlášeny kulturní památkou a jsou v majetku účastníka podprogramu. Sem patří mimo jiné „obnova staveb typu kaplička“. Účastníkem podprogramu může být obec do 3000 obyvatel. Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválená strategický rozvojový dokument. Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 50 tisíc Kč, horní limit 500 tis. Kč. Žádost budou přijímány do 28. února 2019 a nejzazší termín ukončení realizace akce je 31. prosince 2020.
 
 • 28. listopadu - na druhém jednání obecního zastupitelstva Petrovice v Ústeckém kraji pro volební období 2018 - 2022 byl ustaven šestičlenný "Osadní výbor Krásný Les". 

 

 • Listopad - přišel první sníh a u nás vrcholí stavební práce. Jsou již osazená vnitřní okna a nové dřevěné zárubně, včetně dveří v přízemí. Vše přesně podle původních, s kazetami, perfektní řemeslná práce. Parádní pokoj v patře již slouží svému účelu. Zde jsme vyřešili i topení. Do konce roku zbývá ještě poslední etapa, tj. nová podlaha ve světnici. Všechny okrasné keře jsou zazimovány, listí je shrabáno. Permakulturní záhony jsou pokryty chvojím a včelí úly se těší na jaro. Obrovské keře - bobkový list, myrta, durmany i oleandr - jsou v bezpečí, před mrazem jsou uchráněny i všechny truhlíky a dekorace s muškáty. Opět budou pokračovat (u teplých kamen) pravidelná víkendová odpoledne s pletením pro začátečníky (1 - ponožky na čtyřech jehlicích, 2 - palčáky na čtyřech jehlicích, 3 - čepice jednoduchá, 4 - čepice, norský vzor), případně s předením ovčí vlny. Noví zájemci se mohou hlásit telefonicky nebo mailem.

 • 19. listopadu - po rekordně dlouhých 45 dnech od voleb do zastupitelstva se sešlo poprvé nově zvolené zastupitelstvo obce Petrovice v Ústeckém kraji. Z jedenáctičlenného týmu bylo pro následující období 6 osob zvoleno za hnutí Za obec Petrovice a 5 za hnutí Změna. Toto těsné rozdělení míst nabízelo logické rozdělení pozic starosty a místostarosty mezi obě hnutí. Jaké skutečnosti vyplynuly na povrch a proč se tato ustavující schůze nemohla uskutečnit dříve? Viděli jsme do očí lidem, kteří za nás budou v následujícím období řídit obec a rozhodovat ve věcech, které jsou občanům možná už trochu vzdálené. Rozhodnou o výstavbě Truckcentra? Bude se měnit územní plán? Mohou se v obci beztrestně kácet vzrostlé stromy? Zajímá někoho, jakým způsobem obec reprezentuje vstupní cestu do Čech ze Saska? Těch otázek je ještě mnohem víc...  

 • 26. - 28. října - oslavy 100 let republiky a také 100 let trampingu. 

 

 • 28. - 30. září Starý Kolín, Bašta. Setkání Baštů se spřátelenými národy.​

 • 29. září - DEN ARCHITEKTURY (28. 9. - 4. 10. 2018) Ve více než 80 českých a moravských městech a místy i na Slovenku. KRÁSNÝ LES - OPOMÍJENÉ KOUZLO. Opomíjené kouzlo architektury, urbanismu a krajiny Krušných hor s architektkami Klárou Salzman a Martinou Károvou. Komentovaná vycházka,sraz ve 13 hodin u horního vodojemu nad Krásným Lesem (silnice od Petrovic), doporučujeme pevnou obuv. Budeme mít možnost prohlédnout si jednak rekonstruovaný objekt bývalého zámku, náš bývalý vodní mlýn z roku 1860 (č.p. 207), kulturní památku, a také kostel v Krásném Lese. 

da1.jpg  da2.jpg180929_1.jpg 

da4.jpg

  da6.jpg    

  

da9.jpg

da7.jpg  da8.jpg

 

 

 

 

  180913_1.jpg

da5.jpg

 

180913_2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Celé prázdniny sem přicházeli zájemci o prohlídku. Nejinak tomu bylo i během víkendů v září. Mimo jiné sem zavítal i Michal, vnuk Hildy (+2017), syn Pavlíny, ze Štětí, který tady trávil prakticky každé léto mezi roky 1993 a 2009. Doplnil nám další zajímavý střípek do naší barevné mozaiky.

 • Poslední srpnový týden byl ve znamení dvou událostí. Jednak se konečně podařilo domluvit firmu, která nám odfrézovala obrovský pařez u strouhy z lednice, takže se bude moci strouha nově vyložit a také se upraví vjezd ke stodole. Druhou významnou událost představují dva úly (tzv. medné krávy), které k nám dorazily od včelařství Čech. Následně projdou povrchovou úpravou a na jaře budou moci vytvořit domov pro včely. Oba úly mají po stranách okénka, takže bude možné dění uvnitř bezpečně sledovat. Výhodou těchto úlů je, že včely si budují své dílo samostatně, bez mezistěn, tak, jak to umí již miliony let. Nikdo jim nemusí radit.

 

 • 25. srpna Mladějov na Moravě (u Moravské Třebové). XX.ročník vzpomínkových oslav památky padlých za Světové války Mladějov - Blosdorf 1915-1916. Bojové vzpomínkové oslavy památky padlých ze Světové války pořádané od roku 1999. Odhalení památníku v Moravské Třebové.

180826_1.jpg  180826_2.jpg

180826_3.jpg  180826_4.jpg

180826_5.jpg  180826_6.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 23. srpna - Navštívily nás zde děti z Petrovic v rámci příměstského tábora, který pořádá Klub maminek Petrýsek.

180823_1.jpg  180823_2.jpg

180823_3.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 180802_1.jpg18. srpna, 17 hodin - Slavnostní křest knihy Wahlgrenis "Pokud přeladíme program". Zahrát a zazpívat k nám z Brna přijela známá brněnská kapela Košt. Hraje od roku 2006, kdy se z původního muzikantského sdružení Zpívánky, které v Brně - Kníničkách pořádalo každý pátek hudební večery, odpojili ve složení Tonda, Ivana a Achil s tím, že začnou brát muziku vážněji, bez ohledu na žánr. Nemají vlastního textaře, jsou odkázáni na tvorbu zručnějších kolegů. Jen si tak do jejich zpěvníků sahají pro písně, které se jim líbí a které se pak na sezeních snaží co nejvěrněji reprodukovat. Je to takové hudební "koštování", které dalo kapele i název. Repertoár mají žánrově bohatý, hrají např. Spirituál Kvintet, Nezmary, Žalmana a spol, Svaťu Kotas Band, Drive, Druhou Trávu, Weekend, Janu Kirschner atd. 
  Kdo si tohle nenechá ujít, bude moci na vlastní kůži zažít "přeladění programu", i když nejspíš jen v řádu několika hodin. Během odpoledne se konaly také komentované prohlídky našeho bývalého vodního mlýna (turistické vizitky), ukázky tradičních řemesel (zpracování ovčí vlny, lnu, předení na kolovrátku). Drobné občerstvení a točené pivo. 

180820_3.jpg  180820_4.jpg

180820_7.jpg  180820_5.jpg

180820_8.jpg  180820_9.jpg

  180820_12.jpg 

180820_10.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 4. srpna - IX. ročník SOVA CUP v nohejbalu. ​Tým Kmene pokroucených holí se po lítém boji umístil na čestném 11. místě (z dvanácti týmů). 180805_1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 • 21. července Akce uprostřed léta, téma: Vyrobme si bosonohé sandály a projděme si labyrint11 - 18 hodin. Jako téma pro tuto první akci u nás jsem zvolila chození naboso, výrobu bosonohých sandálů a s tím také úzce souvisí téma labyrintu. Byla by škoda nevyzkoušet si okamžitě nové sandálky právě v labyrintu. Odrazuje vás vysoká cena profesionálně vyrobených sandálků? Chtěli byste mít své vlastní, originální, jaké nikdo druhý nemá? Chcete si udělat radost? Chcete si užít pěkný den s podobně naladěnými lidmi?

 • 16. - 20. července - "Týden u nás v Krásném Lese" (pro děti 5 - 9 let)

180805_2.jpg     180805_3.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 • 13. - 15. července - XX. ročník akce Piráti na jezeře Chmelař (Úštěk)

 

 • 30. června - Poslední pirátské války, návrat do pevnosti Terezín, 12 - 17 hodin. Můžete se vrátit zpět do období pirátů, korzárů a mořských vlků, kteří brázdili moře a oceány, hledali poklady a okrádali nebohé námořníky. Těšit se můžete na nefalšovanou pirátskou bitvu, občerstvení, kapelu Fiannan, plavení na lodičkách v pevnostním systému. Vstupné: dospělí 50 Kč, snížené 20 Kč, rodinné 100 Kč.180615_1.jpg180630_1.jpg  180630_2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 • 23. června - GIRO DE BEER, cykloprojížďka (Libouchec - Komáří vížka - Adolfov - Krásný Les - Tisá - Libouchec)

  180623_1.jpg180623_6.jpg  

180623_7.jpg

 

 

 

180623_3.jpg

 

 

180623_5.jpg

 

 

 

180623_8.jpg180623_2.jpg

 

 

 

180623_4.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 16. června - VIII. ročník Babinšlapu, nenáročná vycházka (cca 7 km) po okolí Litoměřic na počest Václava Babinského, rodáka z Pokratic. Sraz v 9:30 hodin na obvyklém místě u Bobra, buřty s sebou. Akce se koná za každého počasí.

 • 2. června - den dětí, oslava Mezinárodního dne dětí, hřiště v Krásném Lese, pořádá spolek na obnovu venkova SOVA. Zde budou pro děti připraveny soutěže o ceny, nově též výtvarné a tvořivé činnosti. Představeny zde mimo jiné budou tradiční postupy zpracování ovčí vlny. 

  180602_3.jpg180602_0.jpg180602_1.jpg

 

 

 

 

 

 

180602_2.jpg  

 

 

 

 

 

 

180602_4.jpg

180602_5.jpg

 

 

 

 

 

 

180602_6.jpg180602_7.jpg

 

 

 

 

 

 

 180602_9.jpg180602_10.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 22. května - 6. narozeniny webu vodnimlyny.cz, setkání milovníků vodních mlýnů a příznivců webu, Praha.

180522_1.jpg  180522_3.jpg

180522_2.jpg  180522_4.jpg

180522_5.jpg  180522_6.jpg

 

 • 19. května - Jarní botanická exkurze "Proti proudu Slatiny", ekovycházka do míst, kde je plánována výstavba Truck Centra. Odborným průvodcem byl ing. Čestmír Ondráček, botanik (Oblastní muzeum Chomutov, Severočeská pobočka České botanické společnosti). Sraz exkurze na parkovišti u marketu TRAVEL FREE v Petrovicích v 9:15 byl záměrně zvolen tak, aby se mohli zapojit i ti, kdo přijedou autobusem DÚK č. 452 z Ústí nad Labem (příjezd na zastávku Petrovice, rozcestí Krásný Les je v 9:14). Z parkoviště se přesuneme auty do místa, kde se kříží silnice Petrovice - Krásný Les s potokem Slatina. Šlo se proti proudu Slatiny až ke Stříbrnému rybníku. Slatina je potok v okrese Ústí nad Labem v Ústeckém kraji, pramenící asi 2 km jižně od Krásného Lesa v Krušných horách v nadmořské výšce 710 metrů. 

180520_1.jpg  180520_2.jpg

180520_3.jpg  180520_4.jpg

180520_5.jpg  180520_6.jpg

180520_7.jpg  180520_8.jpg

180520_9.jpg  180520_10.jpg

180520_11.jpg  180520_12.jpg

180520_13.jpg  180520_14.jpg

180520_15.jpg  180520_16.jpg

 • 15. května - Vyčištění spodní části korečkového přepravníku ve mlýnici (v přízemí). Nikdy bych si nepomyslela, co všechno uvnitř může být... Dokonce i jedno staré, zcela vyschlé vajíčko. To někudy dovnitř dostala pravděpodobně kuna, která v minulých letech kralovala na půdě. 

180515_1.jpg  180515_3.jpg

180515_4.jpg  180515_5.jpg

180515_6.jpg  180515_7.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolem ovládacího kola byl kus zmuchlaných novin, psaných německy, švabachem. Další důkaz života na mlýně. Z textu se dá vytušit zemědělský ráz katalogu nebo publikace, z které byl tento list (str. 187) vytržen. Např. inzerát "Stroje a fermentory pro seno a sklizeň obilovin, rozmetadla hnojiv jsou vyráběna v největším německém závodě na sklizňové stroje ve městě Neuss na Rýně". Datováno je 28. prosince 1938 až 9. ledna 1939.

  180515_9.jpg  180515_8.jpg

 

 • 12. května - Ústecký pivní jarmark malých a rodinných pivovarů, 10 - 22 hodin, Ústí nad Labem.

  180512_9.jpg180512_1.jpg


 

180512_2.jpg  180512_11.jpg

180512_3.jpg  180512_4.jpg

180512_7.jpg180512_8.jpg  180512_10.jpg

180512_5.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 • 8. května - Uvítali jsme u nás další milou návštěvu, Stolní spolek od Vlastence z Ústí nad Labem. S některými jeho členy jsme již loni 17. června byli na pochodu po středověké solní stezce ze Saska do Čech východními Krušnými horami. Prohlédli si - po předchozí návštěvě "zámku" - po roce náš mlýn i nejbližší okolí. Povzbudivé pro nás bylo, že výrazné změny byly pro přítomné viditelné na první pohled. Mimo jiné jsme se dozvěděli, kdy se uskuteční třetí ročník (1. září).

180508_1.jpg  180508_2.jpg

180508_3.jpg

180508_4.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 180508_5.jpgA aby toho nebylo málo, měli jsme také tu čest seznámit se s novým (od roku 2017) majitelem zámečku panem Janem Kiliánem

Wikipedie: Zámek v Krásném Lese (německy: Schloss Schönwald) je zchátralá a opuštěná pozdně barokní stavba z počátku 18. století v Krásném Lese, místní části obce Petrovice v Ústeckém kraji. Jde o prostou jednopatrovou budovu ve tvaru obráceného písmene „L“, kterou nechal v r. 1708 postavit František Ignác Vratislav z Mitrovic. Do r. 1791 byl ve vlastnictví rodu Mitroviců a od roku 1802 byl jeho majitelem Josef z Hackelbergu-Landau. V r. 1892 získal panství a zámek do vlastnictví Fridrich hrabě z Vestfálska. Po něm zámek vlastnil obchodník s textilem Antonín Balle ze Cvikova, který byl jeho posledním soukromým majitelem. V roce 1931 zámek zakoupilo město Ústí nad Labem, během 2. sv. války zde byli v letech 1940 - 1941 vězněni francouzští váleční zajatci a posléze od listopadu 1941 do března 1945 starší práceschopní Židé z Ústecka. O využití zámku k tomuto účelu začalo gestapo uvažovat v létě 1941. Zámek byl částečně renovován (opravou bylo pověřeno 12 Židů z Ústí nad Labem) a v listopadu do něj byli nuceně sestěhovaní první Židé. Celkem sběrným táborem Sammellager Schönwald prošlo 103 osob. Táborový režim byl uvolněnější a internovaní se mohli volně pohybovat po vesnici a nakupovat v místních obchodech. Jejich osud není z velké části znám. Dohromady 55 jich v táboře zahynulo, další byli deportováni do rodinného tábora ve vyhlazovacím táboře Auschwitz-Birkenau. Po válce zámek sloužil jako hospodářská budova zdejšího státního statku, v důsledku čehož chátral. Jeho údržba však byla zanedbávaná i po roce 1990 a k roku 2010 je budova značně zchátralá, vyrabovaná a pustá.

  

 • 7. května - Uvítali jsme vzácnou návštěvu, sestry Birgit (ze Skotska) a Ivu (z Mnichova). Birgit sem zavítala už loni v květnu, pátrala po svých předcích na místním, již dávno zrušeném hřbitově 

  180507_2.jpg180507_5.jpg

 
 
 

 

180507_3.jpg

 

 

 

 

180507_4.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

180507_6.jpg  180507_7.jpg

 180507_8.jpg  180507_9.jpg

180507_10.jpg  180507_11.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 • 6. května - Uvítali jsme u nás ředitele skanzenu Zubrnice pana Františka Ledvinku a jeho ženu. Zajímali se o náš vodní mlýn, o probíhající rekonstrukci i o naše další záměry. Podle jeho slov se jedná o jeden z nejzachovalejších vodních mlýnů v severních Čechách.

180507_1.jpgZUBRNICE: Nejmladší skanzen v Čechách, jeho základem je stará historická vesnice v klínu kopců Českého středohoří, soubor hodnotné zástavby lidové architektury, kde vedle sebe stojí stavby roubené, hrázděné i zděné. Interiérové i exteriérové expozice jsou prezentovány v několika objektech. Pro muzejní účely jsou využity nejhodnotnější stavby středu obce a jejího okolí, které se průběžně doplňují o drobné přenášené objekty. Veřejnosti je zpřístupněn komplex roubené zemědělské usedlosti s interiérovými a exteriérovými expozicemi včetně unikátní teplovzdušné sušárny na ovoce. Dále expozice vesnické školy, starého obchodu a kostel s pravidelnými výstavami. Ve středu návsi stojí přenesená barokní studna a nedaleko pod vsí je malé nádraží s muzejní expozicí dopravy. Na bývalé zrušené trati se ve spodním úseku Velké Březno - Zubrnice plánuje občasný muzejní provoz. Nádraží - technická památka postavena k lokální dráze Velké Březno - Úštěk v roce 1890. Opodál proti proudu potoka stojí malý roubený vodní mlýn na horní pohon napájený z Lučního potoka. Vlastní obytný dům je patrová roubená stavba s roubeným přístavkem - mlýnicí.

 
 • 28. dubna - Pálení čarodějnic na hřišti v Krásném Lese, od 16 hodin. Kdo dorazil už ve 14 hodin, mohl se zapojit do stavění máje. Tohle ve městě nezažijete! 

 

180428_4.jpg180428_26.jpg

    180428_40.jpg  180428_46.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 23. dubna - prohlídka Kaple rodiny Botschen (Libouchec), jedinečné secesní stavby se zajímavou historií. V současné době jsou veškeré dochované součásti vybavení uloženy mimo kapli. Objekt je zabezpečen proti vstupu kvůli jeho havarijnímu stavu a nebezpečí úrazu při zhroucení krovu a stropní konstrukce.
180423_6.jpg

180423_1.jpg

 

  180423_2.jpg180423_3.jpg180423_4.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180423_5.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 20. dubna - pozvali jsme si kominíka na prohlídku komína. Kamna v poslední době zlobí. Často při zatápění kamna začnou hrozivě kouřit, tak, že ve světnici není vidět na krok...180420_1.jpg  180420_2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 • 19. dubna odborně-metodický den památkové péče. Pořádal Krajský úřad Ústeckého kraje pro vlastníky kulturních památek či kolegy ze stavebních úřadů, pracovníky Národního památkového ústavu a vlastníky kulturních památek v Ústeckém kraji. Vystoupila zde s přednáškou na téma "Vývoj, funkce a vlastnosti sanačních omítek" také Prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc., předsedkyně Výboru Společnosti pro technologii ochrany památek (Stop), Fakulta stavební VUT v Brně.

 

 • 2. dubna - Velikonoce jsme si užili v tradičním duchu, včetně malování vajíček i koledníků. Navázali jsme nová přátelství a dokonce k nám doputovaly "odkopky" rebarbory a libečku. Odpoledne jsme usadili náš první "menhir", lehce jsme upravili chýši z vrbového proutí a také jsme vysadili naše první ovocné stromy. Jsou to jabloně, odrůda Goldstar, třída C, podnož MM106, uznaná sadba (CZ63653821) 180402_2.jpg 180402_1.jpg  180402_3.jpg                                                        180402_4.jpg180402_5.jpg
  

180402_6.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 1. dubna - Výlet lanovkou z Krupky na Komáří vížku, zpět do Krupky pěšky, 7 km. 180401_2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

180401_1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

180401_4.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    180401_3.jpg

 

 

 

 

 

  

 

180401_6.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

180401_7.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

180401_5.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

180401_8.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • 30. března - Jarmark "Zvesela do jara", Úštěk. Domů jsme si dovezli mimo jiné - nepočítáme-li setkání s mnoha úžasnými lidmi - také opravdovou nůši z neloupaného proutí od pana košíkáře Vladimíra Udržala (který - to nevymyslíte - přijel do Úštěku ze svého mlýna v Jivanech 23, Libuň).

180330_1.jpg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
180330_2.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

180330_3.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 24. března - Keltský telegraf      Vždy večer v první jarní sobotu (po prvním jarním dni) se tzv. čerti vydávají na vrcholky významných kopců a navzájem se spojují pomocí světelného signálu, který vysílají z jednoho stanoviště na druhé po dohodnutých trasách napříč krajinou. Dochází k mystickému propojení všech účastníků i k napojení přesahujícímu běžný myšlenkový prostor dnešních lidí. Na Špičáku se loni sešlo 16 tzv. čertů. Na mapě keltského telegrafu najdete Špičák jako stanoviště Ca7. Sejdeme se po 19. hodině těsně pod vrcholem Špičáku, tam, kde je ohniště. Oblečení je doporučeno v souladu s keltskými tradicemi, záleží na každém. S sebou si vezměte kromě teplého oblečení i baterku, abyste se dostali bezpečně zpět. Signál Keltského telegrafu se začne vysílat od Velké Javořiny v 19:30. Čas "našeho signálu" na Špičáku byl stanoven na 20:42.   

180324_1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

180324_2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

180324_3.jpg

 

 

 

 

 

 

 

180324_4.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 17. - 18. března - Během víkendu došlo k pokácení rizikových stromů, které byly i s kořenovým balem vyvráceny z podloží za vichřice na konci října 2017.  

180317_4.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

180317_1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

180317_6.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

180317_5.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 11. března - odvysílala Česká televize dokument z cyklu Nedej se plus pod názvem KRAJINNÝ SVÉRÁZ. Týká se záměru výstavby TRUCK centra tady u nás, u obce Petrovice v Krušných horách. Firma APB Plzeň tu plánuje postavit vysoké haly a zázemí pro 150 kamionů. Díky četným protestům se zdálo, že kontroverzní záměr bude v začátku zastaven. Ministerstvo životního prostředí ale nedávno možnost zástavby svým souhlasem posvětilo. Jde o 16 hektarů horské mokřadní louky.  -  Ing. arch. MgA. Martina KÁROVÁ, architektka: Což je pro představu 32 fotbalových hřišť. To je obrovská plocha, kdy dojde k nenávratný devastaci území, kde se nachází mokřad, pramenný mokřad, samotná potřeba parkování kamionů je na tomhle místě trochu sporná, protože je, se jedná o místo, který má nejextremnější klimatický podmínky po celé délce dálnic D8 a zároveň i celková plocha TRUCK centra je z většiny zaplněna logistickýma halama, který absolutně s jakoukoli potřebou parkování nesouvisej.

  Mgr. Václav BERAN, biolog /Nedej se, 2016/: Jsou to opravdu cenné biotopy tady nahoře, jsou to podmáčené louky, vrcholovištní stanoviště a přímo na, na místě toho záměru žije velmi mnoho zvláště chráněných druhů. Takže z tohodle toho pohledu je to opravdu velmi špatné místo.

  redaktorka: Přímo v ploše plánovaného areálu jsou pramenné vývěry, niva potoka Slatina, jsou zde tři rybníky, v blízkém okolí je pět přírodních rezervací, dvě ptačí oblasti, území je součástí nadregionálního biokoridoru Božidarská rašeliniště a tak dál. Posouzení vlivu stavby na životní prostředí, které předložil investor, dopady záměru hodnotilo jako únosné a doporučilo souhlasné stanovisko EIA. To napadly profesní organizace a žádaly odebrání autorizace znalcům, kteří posouzení vypracovali. Pod tlakem veřejnosti nakonec ministerstvo dalo vypracovat jinému přírodovědci jiné oponentní biologické hodnocení.

  Mgr. Václav BERAN, biolog: Měli jsme takové naděje, že to dopadne dobře, bohužel to dopadlo úplně obráceně, pro nás tedy velmi překvapivě, protože to oponentní biologické hodnocení jasně říká, že tam je řada negativních vlivů a přesto ministerstvo rozhodlo vydat souhlasné stanovisko s EIOU.

  Ing. Jana MORAVCOVÁ, bývalá ředitelka OI ČIŽP Ústí nad Labem: Mě z pohledu bývalého letitého úředníka to stanovisko ministerstva životního prostředí, respektive jeho závěr překvapil také, protože ministerstvo na jednu stranu opakovaně konstatuje, že se ve svém stanovisku přiklání k tomu opulentnímu biologickému hodnocení, které naprosto jasně konstatuje, že ten vliv na, na přírodu toho záměru je významně negativní a dokonce tam celkem jasně říká, že některé ty vlivy nejde ani mírnit, ani kompenzovat. Takže ministerstvo říká, ano, my se s tím ztotožňujeme, nicméně to vlastní stanovisko je souhlasné, to znamená, úplně prostě v rozporu se závěry toho oponentního biologického hodnocení a i s tím vnitřkem toho stanoviska a v rozporu s vlastním tvrzením toho ministerstva.

 

 • 4. března - Byl učiněn další cenný nález mince, tentokrát z roku 1860 ve spodních vrstvách vstupní chodby, cca 20 cm pod původní kamennou dlažbou, bezprostředně při vstupu do světnice. Jedná se o 1 Krejcar, který byl ražen za panování Františka Josefa I. (1848-1916). Písmeno "A" pod letopočtem značí, že mince je z mincovny ve Vídni. Mince je z mědi, průměr 19 mm, hmotnost 3,33 gramů, hrana je hladká. Autor: Franz Gaul (líc), Johann Weiss (rub).

 

 

 • 13. ledna - Tradiční trampský výšlap na Milešovku, již 45. ročník 

180113_14.jpg

 

 

 

 

 

 

 

180113_5.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

180113_13.jpg

 

 

 

 

 

 

 

180113_7.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 4. - 7. ledna - 17. zimní plavba v duchu 18. století. Začíná se v Nučnicích, po proudu Labe přes Ústí nad Labem a Děčín, až do Dolního Žlebu.    

180107_3.jpg

 

 

 

 

 

180107_2.jpg

 

 

 

 

 

 

180107_4.jpg

 

 

 

 

 

 

180107_1.jpg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plánované aktivity:
 • Termín nebyl určen, akce se posouvá na neurčito - Pojďme si užít nenáročný cyklovýlet do Königsteinu. Sraz bude v Petrovicích, zastávka rozc. Krásný Les. Odtud pojedeme autobusem Line 217 v 9:59 (Kola se převáží na přívěsu, JÍZDNÉ: česká jízdenka Labe–Elbe pro jednu osobu 250 Kč,  skupinová Labe–Elbe (max 5 osob) 560 Kč, Labe–Elbe - celodenní příplatek k jízdence Labe-Elbe za jízdní kolo 90 Kč), na místě jsme v 11:02. Můžeme si prohlédnout pevnost a okolí. Pevnost je otevřena od 9 do 18 hodin, skupiny nad 15 osob mají zvýhodněné vstupné. Zpět již vyjedeme na kolech po Labské cyklostezce až do Děčína. Je to nenáročná trasa dlouhá 29,3 km podél Labe. Dále se můžeme vydat cestou přes Děčínský Sněžník, Tisou a Petrovice / Z Děčína lze ale také využít opět cyklobus (Busline 18:16), a to do Libouchce (18:50) a odtud (Busline 19:01) do Petrovic (19:14). Z Petrovic do Krásného Lesa je to už jen "co by kamenem dohodil"... / Plánujeme samozřejmě jet na našich historických kolech, bude to opravdu relaxační "kochací" výprava. Pokud byste měli zájem vydat se s námi, kontaktujte nás prosím mailem, abychom dostatečně včas zajistili místo v autobuse, prostor pro kola a také přesný termín prohlídky pro skupinu a nezdržovali se čekáním ve frontě.180603_2.jpg180603_3.jpg

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář