Jdi na obsah Jdi na menu
 


200120_1.jpg

Vítáme Vás na našich webových stránkách, které si Vám dovolují představit unikátní objekt, původní vodní mlýn v Krásném Lese číslo 207 (Petrovice, Ústecký Kraj, Česká republika). První doložená informace je z roku 1654. Stojí tady v poměrně nezměněné podobě již 368 let.  
Jedná se o kulturní památku chráněnou státem od roku 1958. (Na seznam byla zapsána 3. května 1958, což jsme se dozvěděli přesně na den po šedesáti letech od památkářů Ústeckého kraje, tedy 3. května 2018.)

"Památková hodnota domu spočívá v dochování neobvykle rozsáhlé řady autentických detailů a prvků s vysokou vypovídající schopností o stavebně historické genezi dotčeného venkovského hrázděného objektu a o tzv. lidovém historickém stavitelství všeobecně. Mezi památkově hodnotné prvky jednoznačně a neoddělitelně náleží veškeré dřevěné a dřevěnohlinité konstrukce i zděné části se zachovanými souvrstvími. Neméně cennou je i kompletně zachovalá mlýnská technologie fungující až do roku 1946. Všechny dochované historické prvky a detaily tvoří základ historické i konstrukční hodnoty domu, kterou dále tvoří tradiční materiálová skladba, způsob řemeslného opracování i vysoký stupeň dochování jednotlivých detailů a prvků stavební výbavy, včetně jejich povrchových úprav a barevnosti." (Národní památkový ústav, 5.12.2016)

"Ministerstvo kultury dospělo k závěru, že se jedná o mimořádný společenský zájem na zachování kulturní památky." (Ministerstvo kultury, 25. 7. 2017)  

Tisíce slov poskládaných za sebou do knih neznamenají nic proti jediné vteřině opravdového života, jediný hluboký zážitek mění život k nepoznání. Tady zažíváme dnes a denně samé opravdové a hluboké zážitky. Tento bývalý vodní mlýn je pro nás domovem, místem s trvalou adresou, přestože v obci není obchod, vodovod, kanalizace ani plyn.

Rozhodli jsme se vědomě. Neutíkáme sem před civilizací, ale opravdu zde žijeme. Víme, jaké to je, když se řekne - bydlíme ve skanzenu...

Ještě není úplně všechno hotové, ale přijet na prohlídku můžete. Rádi vás provedeme místy, kam se běžně člověk nepodívá. Vnímáme, jak rádi sem přijíždíte nadechnout se úplně jiného vzduchu a také jiného života. Citlivě rekonstruujeme mlýn, komunikujeme s památkáři, pro turisty máme turistickou vizitku Grizzlochův mlýn fotonálepku.  V roce 2018 jsme iniciovali podle zákona o obcích vznik osadního výboru Krásný Les, který komunikuje s obcí Petrovice. Vracíme se k tradičním řemeslům, naučili jsme se zpracovávat hliněné omítky, ty jsme využili v místnostech v patře, vaříme v kachlových kamnech tradiční pokrmy. Okolní zahrada je využívána v souladu s přírodou, bez umělých hnojiv, snažíme se aspoň částečně dojít k vlastní soběstačnosti. Pěstujeme plodiny, které zde rostly v minulých staletích, staré odrůdy ovocných stromů, vracíme se k tradičním metodám hospodaření a uchovávání potravin. Na zahradě máme dvě včelstva v tzv. medných krávách. Získali jsme certifikát Přírodní zahrada a certifikát Regionální produkt Krušnohoří (Výrobky z ovčí vlny z Krušnohoří).

Postupně zde budujeme muzeum mlynářství. Neuzavíráme se do sebe, spolupracujeme se základními i mateřskými školami. Vytváříme turistické trasy po okolí Grizzlochova mlýna a k nim informační materiály (např. Putování po okolí Grizzlochova mlýna). Čas od času zde pořádáme dny otevřených dveří, kdy můžete na vlastní oči zažít to, co ve městě určitě nezažijete (ukázka řemesel, komentované prohlídky, tradiční pokrmy). Tato možnost byla v sobotu 25. 9. 2021 v rámci prvního ročníku celorepublikové akce PORTA APERTAdruhý ročník se konal v sobotu  17. 9. 2022..

Těšíme se na Vás, ať už virtuálně, anebo přímo u nás v mlýně...

Stanislav Grizzly Číhal a Renata Wahlgrenis Šoltová