Jdi na obsah Jdi na menu

2019

17. 11. 2018
 • 19. listopadu - Droužkovice, Regionální produkt Krušnohoří. "Tradiční výrobky z krušnohorské ovčí vlny", výrobky z vlny ovcí krušnohorského regionu – pletené, plstěné, háčkované, tkané. Vlna je ve všech krocích zpracovávána podle původních, tradičních postupů, s jednoduchými nástroji, bez nutnosti využití elektrického proudu a čistě přírodními postupy. Dnes toto řemeslo našich předků můžeme obdivovat už jen zcela výjimečně, například na jarmarcích.  

 

 • 9. září - přijel mistr kamnářského řemesla a začal ve světnici v přízemí stavět kachlová kamna podle vzoru našich předků, z poctivého materiálu. Dílo se podařilo. (Jen pro porovnání: na fotografii vlevo je původní stav.) Přikládání je tentokrát řešeno z chodby, tam, kde byla černá kuchyně. Nová kachlová kamna mají mnohem větší topeniště, dvě plotny, své výhody mají i průduchy do patra.

190918_1.jpg   190918_2.jpg

 • 2. září - začala plánovaná rekonstrukce jedné poloviny střechy (severní strana). 190902_1.jpg   190902_2.jpg

190902_3.jpg   190906_4.jpg

190918_3.jpg   190918_4.jpg

 

 • 2190828_1.jpg7. srpna - nám byla udělena zahradní plaketa PŘÍRODNÍ ZAHRADA. Znamená to, že jsme splnili kritéria certifikace, tj. nepoužíváme pesticidy, umělá hnojiva ani rašelinu k úpravě a obohacování půdy. Zahrada má živý plot z planých keřů, prvky louky, divoké porosty, mimořádná stanoviště (vlhká i suchá), kvetoucí trvalky, listnaté stromy. Dále zde používáme kompost, zelené hnojení, jsou zde skrýše pro zvířecí pomocníky, mulčujeme, využíváme k přírodě šetrné materiály i postupy, rostou zde ovocné stromy i bobulové keře, najdete zde také zeleninové záhony a bylinky.  
Zahrada se rozkládá na ploše přibližně 2000 m2 v bezprostřední blízkosti bývalého vodního mlýna ze začátku 17. století. Nachází se ve výšce 650 metrů nad mořem, sníh zde často leží ještě na konci dubna. Najdeme zde mokřad, divoce rostoucí živý plot, kamenné jezírko, potok i jeho přítoky (strouhy), dále suché kamenné zídky, louku s ovocnými stromy i prvky pro úkryt a hnízdění nejrůznějších suchomilných i vodních živočichů, ptáků a hmyzu. Ve středové části zahrady se nacházejí vyvýšené permakulturní záhony a bylinková spirála. Nepoužívají se zde žádné chemické prostředky, ani plastové prvky. Vyvýšené záhony jsou tvořeny surovým neopracovaným dřevem. Tyto záhony se nacházejí v místech, kde dříve byla část pozemku podmáčená a zcela nepřístupná. Využila se tak spodní voda, která slouží jako přirozená závlaha veškerým zde pěstovaným plodinám (mrkev, cibule, česnek, kukuřice, hrách, rajčata, špenát, fazole apod.). Okna a některá další místa v zahradě v letních měsících dekorují nádherné muškáty a fuchsie. Z listnatých stromů zde najdeme staré jasany, lípu, břízu, jilmy a několik nově vysazených ovocných stromů (jabloň, třešeň, ryngle, pološvestka). V odpočinkové části zahrady se nachází chýše z vrbového proutí. 
 
Nepřehlédněte:
Připravujeme pracovní semináře v rozsahu cca 7 hodin na téma: (1) Jak na permakulturní zahradu v horských podmínkách? a (2) Zkušenosti s přírodní zahradou s praktickými ukázkami a komentovanými prohlídkami naší zahrady. Dozvíte se o všech záludnostech, které s těmito způsoby zahradničení souvisejí. Ptáte se, jak řešíme hlodavce, mravence nebo ptactvo? Jestli kupujeme domečky pro hmyz? Jak využíváme dešťovou vodu? To všechno se dozvíte na tématických seminářích u nás v Krásném Lese.
 
 • 20. června - V zahradě petrovické základní školy si děti vyzkoušely zpracování surové ovčí vlny až do jednoduchého výrobku – hračky tzv. plstěním. Renata Šoltová z Krásného Lesa jim na dílničky v zahradě přinesla ukázky vlněných výrobků a pytel surové ovčí vlny. „V dřívějších dobách si lidé museli vše sami vyrobit z domácích produktů,“ vyprávěla Renata dětem, když jim ukazovala, co se z vlny může doma vyrobit. Různé figurky, kabelku, svetry, ponožky i klubíčka vlny. Ukázala dětem také jednoduché nářadí, kterým se vlna čistí, vyčesává, kroutí a smotává do nití a přaden. „Nejprve jsme psím hřebenem vyčesávali bílou a černou vlnu, kterou jsme navlékli do dírek v pracovním listu na ukázku,“ vyprávěla Ema Kortanová ze druhé třídy. V pracovním listě si děti poznamenaly základní postup a pak vzaly provázek, který zkroutily jako provaz a navlékly do pracovního listu. Mezitím pozorovaly, jak se tvoří vlákno na skutečném kolovrátku a stáčí se do klubíčka. „Nakonec jsme hodně dlouho promačkávali kus vyčesané vlny v mýdlové vodě, přidali jsme tam kousky barevných klubíček a vznikla nám kulička, kterou jsme po uschnutí mohli naříznout a byla to barevná pusa,“ vysvětlil Štěpán Bejbl. „Je dobře, že jsou mezi námi ještě lidé, kteří oživují tradiční domácí výrobu z dob, kdy neexistovaly továrny a obchody. Nejlépe si to děti zapamatují, když si to vyzkouší,“ dodala ředitelka školy Květa Leistnerová.

190620_1.jpg  190620_2.jpg

190620_3.jpg  190620_4.jpg

190620_5.jpg  190620_7.jpg  190620_8.jpg

 • 16. dubna - vystoupení v základní škole Petrovice v rámci akce "Noc v knihovně", seznámení s připravovanou naučnou stezkou Opomíjené kouzlo Krásného Lesa, autorské čtení z knížky Pohádky z Krásného Lesa. Hned následující den, 17. dubna, si celá základní škola s mateřskou školou Petrovice naplánovala výlet do Krásného Lesa, do míst, kudy povede naučná stezka. Autobus děti odvezl ke hranicím s Německem, na rotu, odtud se vydávaly pěšky do Krásného Lesa. Minuly kapličky, zastavily se u konečné autobusu, kde je kaple Panny Marie, kostel Nanebevzetí Panny Marie a nedaleko je socha sv. Jana Nepomuckého. Zastavily se také v našem mlýně, u památného stromu a výlet zakončily prohlídkou zámku, který se ale nyní rekonstruuje. Na návštěvu zámku se děti mohou těšit za 15 let (to bude Vojtovi 26 roků).

190417_1.jpg  190417_2.jpg

190417_3.jpg  190417_4.jpg

190417_5.jpg  190417_6.jpg

 • 13. dubna - celodenní seminář "Práce s ovčí vlnou od praní až po klubíčko".

190413_1.jpg  190413_2.jpg

190413_4.jpg  190413_5.jpg

190413_6.jpg

  190413_8.jpg    

 

 

 

    

 

 

190413_3.jpg  190413_7.jpg  190413_9.jpg

190413_10.jpg  190413_11.jpg  190413_12.jpg

 • 28. března - přednáška doc. Kiliána na téma "Historie, současnost a budoucnost krásnoleského zámku" v zasedací místnosti obecního úřadu Petrovice.  

 

 • 23. března - Jubilejní 10. ročník Keltského telegrafu, celorepublikové akce. Opět stanoviště "čertů" bylo na Špičáku, čas 20:42. 

 

 • Březen - s prvními teplejšími paprsky vítáme opět "lovce" turistických vizitek. Je až neuvěřitelné, kolik z vás si sem "na konec světa" najde cestu. Ještě stále se omlouváme za ne úplně ideální podmínky, rekonstrukce pořád probíhá. Doufáme, že v listopadu 2019 bude zde v Krásném Lese slavnostně zpřístupněna naučná stezka "Opomíjené kouzlo Krásného Lesa" v délce 3.8 km, jejíž jeden infopanel bude věnován právě našemu bývalému vodnímu mlýnu.

 

 • 28. února - podařilo se zkompletovat všechny přílohy a žádost o dotaci na naučnou stezku Opomíjené kouzlo Krásného Lesa putovala na Ministerstva pro místní rozvoj. Stezka bude mít celkem 9 informačních cedulí, povede od zámku, středem Krásného Lesa, se zastávkami u památného stromu (jilm horský), Grizzlochova mlýna,  sochy sv. Jana Nepomuckého, kostela Nanebevzetí Panny Marie, kaple Panny Marie, přes několik  božích muk, směrem ke státní hranici. Tady jsou dvě poslední zastavení, u kaple sv. Petra a Pavla (tady bude umístěna také lavička) a u Brandovy kaple. Naučná stezka by měla být dokončena do 30. listopadu 2019. V souvislosti s tím bude vyhlášena výtvarná soutěž pro děti ve věku do 14 let z okolních základních škol a základní uměleckých škol (téma, technika a harmonogram budou zveřejněny začátkem školního roku 2019-2020). Výstava dětských prací se uskuteční v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Krásném Lese.

 

 • V pondělí 18. února se konalo první letošní jednání zastupitelstva obce Petrovice, které bylo pro nás důležité tím, že zde měl zaznít souhlas s podáním žádosti o dotaci na vybudování naučné stezky Opomíjené kouzlo Krásného Lesa. Ten souhlas nakonec zazněl. Ovšem je třeba dodat všechny požadované přílohy a žádost odevzdat již do 28. 2. 2019. 

 

 • Konec ledna až do poloviny února je pro nás spojen jednak s vyúčtováním dotací, které jsme čerpali na rekonstrukci našeho bývalého vodního mlýna, venkovské usedlosti, v roce 2018 a současně s úvahami na další rekonstrukční práce v roce 2019. Jednáme s Ministerstvem kultury ČR a také s Ústeckým krajem. Jsme vděčni za dosavadní podporu.

 

 • ​​22. ledna - Začalo se kácet celkem osm rizikových stromů podél chodníku v Krásném Lese. Vyjádření starosty: „Kácení stromů u chodníku jsem musel vykomunikovat s vlastníkem pozemků, tj. s SPÚ ČR. Poté, co rozhodnutí o kácení nabylo právní moci, jsme museli počkat na příznivější podmínky. Dnes (22. 1. 2019) se na tom již bude pracovat. - Zdeněk Kutina

190122_1.jpg  190122_2.jpg

 • 19. ledna - Při přípravných pracích k zateplování půdy jsme objevili dva unikátní kameny. Jsou to původní kamenná ložiska na hřídel o průměru 55 mm. 

190120_1.jpg  190120_2.jpg190120_3.jpg  190120_4.jpg

 • 18. ledna - Na projektu naučné stezky "Opomíjené kouzlo Krásného Lesa" se bude jistým dílem podílet i základní škola v Petrovicích. Jednotlivé kroky budou konkretizovány v nejbližších dnech.
 • 17. ledna - Opět nás navštívili geodeti, aby zaměřili náhon. Chceme-li do budoucna rozběhnout vodní kolo, je potřeba mít funkční vodu... Jen o několik dnů později se dozvídáme důležité číslo: 34 cm!

190117_1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 • 15. ledna - Navštívil nás mistr kamnář, prošel si celý mlýn. Probrali jsme s ním naše představy ohledně budoucího vytápění novými kachlovými kamny. Pravděpodobně se naše stará kamna budou bourat v týdnu po Velikonocích 2019. Doplňující poznámka: Kamna se po Velikonocích bourat nezačala, naopak tento mistr kamnář ze svých plánů vycouval. Podařilo se nám ale najít jiného, který přislíbil stavbu nových kachlových kamen v termínu od 4. do 10. listopadu 2019. Tento systém by měl vytápět i prostory v patře. 

 • 12. ledna - Druhá sobota v roce, tradiční "trampský" výstup na Milešovku.

190112_1.jpg  190112_2.jpg190112_5.jpg  190112_10.jpg190112_13.jpg  190112_15.jpg

190121_1.jpg  190121_2.jpg190121_3.jpg  190121_4.jpg

 • 4. - 6. ledna - již 18. zimní plavba v duchu 18. století. Plují tři lodě, repliky z dávných časů. Vyplulo se v 10 hodin z Vraňan (Vltava). Aktuálně teplota na nule, na březích bílo, mírně sněžilo. Odpoledne podle předpovědi: + 2 stupně, sníh a vítr 4 m/s. Ideální podmínky. Plavba byla zakončena v neděli dopoledne v Křešicích (Labe), celkem je to cca 50 km.

49213469_2088547041183435_2025122963199623168_n.jpg

49637440_2088544974516975_3886980436928233472_n.jpg

       49342499_2088546571183482_5712135022815739904_n.jpg

49572417_2088544984516974_7973673180923428864_n.jpg  

 

 

 

 

 

 

 

 •  
 •  

49647042_2088544631183676_599886612037369856_n.jpg

 • 49594178_2088546951183444_6427305948716466176_n.jpg

 

 

 

 

49388097_2088545604516912_4068113170739232768_n.jpg50177638_2088547227850083_1754777805826031616_n.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář