Jdi na obsah Jdi na menu
 


2019

17. 11. 2018
 • 191217_9.jpgPřibližně čtvrt roku jsme spolupracovali se studentkou Lucií z Vysoké školy ekonomické z Prahy, která se rozhodla vypracovat diplomovou práci na téma "Možnosti využití kulturního dědictví v Krásném Lese v Krušných horách".  Lucie se zúčastnila 29. září 2018 vycházky "Krásný Les -  opomíjené kouzlo", která se konala v rámci akce Den architektury, a to ve více než 80 českých a moravských městech a místy i na Slovenku. Procházku tehdy vedly architektky Klára Salzman a Martina Kárová, prohlédli jsme si rekonstruovaný objekt zámku, bývalý vodní mlýn a také kostel Nanebevzetí Panny Marie. 

​Další, kdo se zabývá problematikou Krásného Lesa z vědeckého úhlu, je student Martin z UJEP Ústí nad Labem, který píše bakalářskou práci na téma "Historické a současné vodní prvky v krajině Krásného Lesa u Petrovic".  

 

 • Koncem listopadu se Grizzlochův mlýn dostává do systému geocachingu. Milióny lidí po celém světě hledají kešky a jedna je přímo spojena s námi, nachází se v bezprostředním okolí (ne daleko, ne blízko). Schránka na kešku byla vyrobena jako model našeho mlýna, dokonce má i pohyblivé vodní kolo. 

 

 • 19. listopadu - představení výrobků z vlny ovcí krušnohorského regionu (pletené, plstěné, háčkované, tkané) "Tradiční výrobky z krušnohorské ovčí vlny" před komisí MAS Droužkovice, Regionální produkt Krušnohoří. Vlna je ve všech krocích zpracovávána podle původních, tradičních postupů, s jednoduchými nástroji, bez nutnosti využití elektrického proudu a čistě přírodními postupy. Dnes toto řemeslo našich předků můžeme obdivovat už jen zcela výjimečně, například na jarmarcích. 30. listopadu se v rámci předvánočních trhů v Droužkovicích konalo slavnostní předání certifikátu. 

191119_1.jpg
 

 

 • 8. listopadu - Sloup byl narovnán a upevněn do betonového krunýře... Již od jara jsme řešili s ČEZem nakloněný sloup elektrického napětí před naším domem. Protože kroky přes zákaznickou linku nikam nevedly (pracovník, který se dostavil na místo, nám oznámil, že „tohle“ není záležitostí společnosti ČEZ, a doporučil nám jednat s Povodím Ohře, které údajně řeší uchycení sloupu v blízkosti Rybného potoka), obrátili jsme se v červenci na generálního ředitele ČEZ se žádostí o prošetření situace kolem rizikově nakloněného sloupu elektrického vedení, od něhož je veden kabel vzduchem do našeho domu, který je evidován v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Zákon č. 20/1987 Sb. ze dne 30. března 1987 o státní památkové péči, říká (v § 9), že vlastník kulturní památky je povinen pečovat o její zachování, udržovat ji v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením. Nakloněný sloup s vedením elektrické energie ohrožuje stavbu. Za poslední dobu, konkrétně po jarním tání 2019, došlo k jeho výraznému naklonění, což je zřejmé z napětí kabelu, který byl ještě nedávno prověšený. Máme vážné obavy, aby následný výkyv sloupu směrem k silnici (směr na Adolfov) nevytrhl část přední stěny domu s hrázděním. 

190719_3.jpg

190719_1.jpg

190719_2.jpg

 • Říjen byl měsícem, kdy se hodně pracovalo... V hlavní světnici se zasahovalo po budování nových kachlových kamen. Bylo potřeba nejen nově omítnout poškozenou zeď v části kolem kamen a vchodových dveří, ale současně vznikala i komora v prostoru za kamny (směrem ke sklepu). Sem se "uklidí" ledničky a mrazák. Zde byla původní zeď v krizovém stavu, zdivo se sypalo, proto bylo nutné jen nejprve zpevnit, pak vystavět zeď novou a také ji následně omítnout. Sem také přišly nové bytelné dřevěné zárubně. O dveřích  do této komory neuvažujeme, ale za kamny by měla časem být velice důležitá věc, sklápěcí lavice, kde by se dalo pohodlně a v teplíčku odpočívat. Budovaná koupelna v patře se dočkala obkladu a dlažby (šestiúhelníky, tedy plástve). Voda byla zapojena, to znamená, že když se otočí kohoutkem, teče. Ovšem vana je zatím ještě opřena o stěnu, je potřeba ji nejprve přizdít a následně obezdít. Vodovodní baterie jsou zvolené sice nové, ale samozřejmě v retro stylu. Stejně tak čeká na zapojení i WC. Umyvadlo bude zakomponováno do dřevěné skříňky a starý duch bude mít i skříňka se zrcadlovými dvířky. Podařilo se také postavit přístřešek na auto před stodolou. Byla to nutnost, protože stodola se postupně zaplňuje... nejen dřevem na zimu. Před zimou jsme stihli vyčistit i všechny okapy.

 

 • 9. září - přijel mistr kamnářského řemesla a začal ve světnici v přízemí stavět kachlová kamna podle vzoru našich předků, z poctivého materiálu. Dílo se podařilo. (Jen pro porovnání: na fotografii vlevo je původní stav.) Přikládání je tentokrát řešeno z chodby, tam, kde byla černá kuchyně. Nová kachlová kamna mají mnohem větší topeniště, dvě plotny, své výhody mají i průduchy do patra.

190918_1.jpg

190918_2.jpg

 • 2. září - začala plánovaná rekonstrukce jedné poloviny střechy (severní strana). 

190902_1.jpg

190902_2.jpg

190902_3.jpg

190906_4.jpg

190918_3.jpg

190918_4.jpg

 • 2190828_1.jpg7. srpna - nám byla udělena zahradní plaketa PŘÍRODNÍ ZAHRADA. Znamená to, že jsme splnili kritéria certifikace, tj. nepoužíváme pesticidy, umělá hnojiva ani rašelinu k úpravě a obohacování půdy. Zahrada má živý plot z planých keřů, prvky louky, divoké porosty, mimořádná stanoviště (vlhká i suchá), kvetoucí trvalky, listnaté stromy. Dále zde používáme kompost, zelené hnojení, jsou zde skrýše pro zvířecí pomocníky, mulčujeme, využíváme k přírodě šetrné materiály i postupy, rostou zde ovocné stromy i bobulové keře, najdete zde také zeleninové záhony a bylinky.  
Zahrada se rozkládá na ploše přibližně 2000 m2 v bezprostřední blízkosti bývalého vodního mlýna ze začátku 17. století. Nachází se ve výšce 650 metrů nad mořem, sníh zde často leží ještě na konci dubna. Najdeme zde mokřad, divoce rostoucí živý plot, kamenné jezírko, potok i jeho přítoky (strouhy), dále suché kamenné zídky, louku s ovocnými stromy i prvky pro úkryt a hnízdění nejrůznějších suchomilných i vodních živočichů, ptáků a hmyzu. Ve středové části zahrady se nacházejí vyvýšené permakulturní záhony a bylinková spirála. Nepoužívají se zde žádné chemické prostředky, ani plastové prvky. Vyvýšené záhony jsou tvořeny surovým neopracovaným dřevem. Tyto záhony se nacházejí v místech, kde dříve byla část pozemku podmáčená a zcela nepřístupná. Využila se tak spodní voda, která slouží jako přirozená závlaha veškerým zde pěstovaným plodinám (mrkev, cibule, česnek, kukuřice, hrách, rajčata, špenát, fazole apod.). Okna a některá další místa v zahradě v letních měsících dekorují nádherné muškáty a fuchsie. Z listnatých stromů zde najdeme staré jasany, lípu, břízu, jilmy a několik nově vysazených ovocných stromů (jabloň, třešeň, ryngle, pološvestka). V odpočinkové části zahrady se nachází chýše z vrbového proutí. 
 
Nepřehlédněte:
Připravujeme pracovní semináře v rozsahu cca 7 hodin na téma: (1) Jak na permakulturní zahradu v horských podmínkách? a (2) Zkušenosti s přírodní zahradou s praktickými ukázkami a komentovanými prohlídkami naší zahrady. Dozvíte se o všech záludnostech, které s těmito způsoby zahradničení souvisejí. Ptáte se, jak řešíme hlodavce, mravence nebo ptactvo? Jestli kupujeme domečky pro hmyz? Jak využíváme dešťovou vodu? To všechno se dozvíte na tématických seminářích u nás v Krásném Lese.
 
 • 20. června - V zahradě petrovické základní školy si děti vyzkoušely zpracování surové ovčí vlny až do jednoduchého výrobku – hračky tzv. plstěním. Renata Šoltová z Krásného Lesa jim na dílničky v zahradě přinesla ukázky vlněných výrobků a pytel surové ovčí vlny. „V dřívějších dobách si lidé museli vše sami vyrobit z domácích produktů,“ vyprávěla Renata dětem, když jim ukazovala, co se z vlny může doma vyrobit. Různé figurky, kabelku, svetry, ponožky i klubíčka vlny. Ukázala dětem také jednoduché nářadí, kterým se vlna čistí, vyčesává, kroutí a smotává do nití a přaden. „Nejprve jsme psím hřebenem vyčesávali bílou a černou vlnu, kterou jsme navlékli do dírek v pracovním listu na ukázku,“ vyprávěla Ema Kortanová ze druhé třídy. V pracovním listě si děti poznamenaly základní postup a pak vzaly provázek, který zkroutily jako provaz a navlékly do pracovního listu. Mezitím pozorovaly, jak se tvoří vlákno na skutečném kolovrátku a stáčí se do klubíčka. „Nakonec jsme hodně dlouho promačkávali kus vyčesané vlny v mýdlové vodě, přidali jsme tam kousky barevných klubíček a vznikla nám kulička, kterou jsme po uschnutí mohli naříznout a byla to barevná pusa,“ vysvětlil Štěpán Bejbl. „Je dobře, že jsou mezi námi ještě lidé, kteří oživují tradiční domácí výrobu z dob, kdy neexistovaly továrny a obchody. Nejlépe si to děti zapamatují, když si to vyzkouší,“ dodala ředitelka školy Květa Leistnerová.

190620_1.jpg
 

190620_2.jpg

190620_3.jpg
 

190620_4.jpg

190620_5.jpg

190620_7.jpg

190620_8.jpg

 

 • 16. dubna - vystoupení v základní škole Petrovice v rámci akce "Noc v knihovně", seznámení s připravovanou naučnou stezkou Opomíjené kouzlo Krásného Lesa, autorské čtení z knížky Pohádky z Krásného Lesa. Hned následující den, 17. dubna, si celá základní škola s mateřskou školou Petrovice naplánovala výlet do Krásného Lesa, do míst, kudy povede naučná stezka. Autobus děti odvezl ke hranicím s Německem, na rotu, odtud se vydávaly pěšky do Krásného Lesa. Minuly kapličky, zastavily se u konečné autobusu, kde je kaple Panny Marie, kostel Nanebevzetí Panny Marie a nedaleko je socha sv. Jana Nepomuckého. Zastavily se také v našem mlýně, u památného stromu a výlet zakončily prohlídkou zámku, který se ale nyní rekonstruuje. Na návštěvu zámku se děti mohou těšit za 15 let (to bude Vojtovi 26 roků).

190417_1.jpg

190417_2.jpg

190417_3.jpg

190417_4.jpg

190417_5.jpg

190417_6.jpg

 •   13. dubna - celodenní seminář "Práce s ovčí vlnou od praní až po klubíčko".

190413_1.jpg

190413_2.jpg

190413_4.jpg

190413_5.jpg

190413_6.jpg

190413_8.jpg

190413_3.jpg

190413_7.jpg

190413_9.jpg

190413_10.jpg


190413_11.jpg
 

190413_12.jpg

 • 28. března - přednáška doc. Kiliána na téma "Historie, současnost a budoucnost krásnoleského zámku" v zasedací místnosti obecního úřadu Petrovice.  

 

 • 23. března - Jubilejní 10. ročník Keltského telegrafu, celorepublikové akce. Opět stanoviště "čertů" bylo na Špičáku, čas 20:42. 

 

 • Březen - s prvními teplejšími paprsky vítáme opět "lovce" turistických vizitek. Je až neuvěřitelné, kolik z vás si sem "na konec světa" najde cestu. Ještě stále se omlouváme za ne úplně ideální podmínky, rekonstrukce pořád probíhá. Doufáme, že v listopadu 2019 bude zde v Krásném Lese slavnostně zpřístupněna naučná stezka "Opomíjené kouzlo Krásného Lesa" v délce 3.8 km, jejíž jeden infopanel bude věnován právě našemu bývalému vodnímu mlýnu.

 

 • 28. února - podařilo se zkompletovat všechny přílohy a žádost o dotaci na naučnou stezku Opomíjené kouzlo Krásného Lesa putovala na Ministerstva pro místní rozvoj. Stezka bude mít celkem 9 informačních cedulí, povede od zámku, středem Krásného Lesa, se zastávkami u památného stromu (jilm horský), Grizzlochova mlýna,  sochy sv. Jana Nepomuckého, kostela Nanebevzetí Panny Marie, kaple Panny Marie, přes několik  božích muk, směrem ke státní hranici. Tady jsou dvě poslední zastavení, u kaple sv. Petra a Pavla (tady bude umístěna také lavička) a u Brandovy kaple. Naučná stezka by měla být dokončena do 30. listopadu 2019. V souvislosti s tím bude vyhlášena výtvarná soutěž pro děti ve věku do 14 let z okolních základních škol a základní uměleckých škol (téma, technika a harmonogram budou zveřejněny začátkem školního roku 2019-2020). Výstava dětských prací se uskuteční v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Krásném Lese.

 

 • V pondělí 18. února se konalo první letošní jednání zastupitelstva obce Petrovice, které bylo pro nás důležité tím, že zde měl zaznít souhlas s podáním žádosti o dotaci na vybudování naučné stezky Opomíjené kouzlo Krásného Lesa. Ten souhlas nakonec zazněl. Ovšem je třeba dodat všechny požadované přílohy a žádost odevzdat již do 28. 2. 2019. 

 

 • Konec ledna až do poloviny února je pro nás spojen jednak s vyúčtováním dotací, které jsme čerpali na rekonstrukci našeho bývalého vodního mlýna, venkovské usedlosti, v roce 2018 a současně s úvahami na další rekonstrukční práce v roce 2019. Jednáme s Ministerstvem kultury ČR a také s Ústeckým krajem. Jsme vděčni za dosavadní podporu.

 

 • ​​22. ledna - Začalo se kácet celkem osm rizikových stromů podél chodníku v Krásném Lese. Vyjádření starosty: „Kácení stromů u chodníku jsem musel vykomunikovat s vlastníkem pozemků, tj. s SPÚ ČR. Poté, co rozhodnutí o kácení nabylo právní moci, jsme museli počkat na příznivější podmínky. Dnes (22. 1. 2019) se na tom již bude pracovat. - Zdeněk Kutina

190122_1.jpg
 

190122_2.jpg

 • 22. ledna - Začalo se pracovat na vnitřních omítkách ve světnici. Současně bylo potřeba důkladně zafixovat stropní trámy.

190122_3.jpg

190122_4.jpg

190221_1.jpg

190225_1.jpg

190225_2.jpg

 • 19. ledna - Při přípravných pracích k zateplování půdy jsme objevili dva unikátní kameny. Jsou to původní kamenná ložiska na hřídel o průměru 55 mm.   

190120_1.jpg

190120_2.jpg

190120_3.jpg

190120_4.jpg

 • 18. ledna - Na projektu naučné stezky "Opomíjené kouzlo Krásného Lesa" se bude jistým dílem podílet i základní škola v Petrovicích. 
 • 17. ledna - Opět nás navštívili geodeti, aby zaměřili náhon. Chceme-li do budoucna rozběhnout vodní kolo, je potřeba mít funkční vodu... Jen o několik dnů později se dozvídáme důležité číslo: 34 cm!​

190117_1.jpg​​

 • 15. ledna - Navštívil nás mistr kamnář, prošel si celý mlýn. Probrali jsme s ním naše představy ohledně budoucího vytápění novými kachlovými kamny. Pravděpodobně se naše stará kamna budou bourat v týdnu po Velikonocích 2019. Doplňující poznámka: Kamna se po Velikonocích bourat nezačala, naopak tento mistr kamnář ze svých plánů vycouval. Podařilo se nám ale najít jiného, který přislíbil stavbu nových kachlových kamen v termínu od 4. do 10. listopadu 2019. Tento systém by měl vytápět i prostory v patře. 

 • 12. ledna - Druhá sobota v roce, tradiční "trampský" výstup na Milešovku.

190112_1.jpg

190112_2.jpg

190112_5.jpg

190112_13.jpg

190112_10.jpg

190112_15.jpg

190121_1.jpg

190121_2.jpg

190121_3.jpg

190121_4.jpg

    

 • 4. - 6. ledna - již 18. zimní plavba v duchu 18. století. Plují tři lodě, repliky z dávných časů. Vyplulo se v 10 hodin z Vraňan (Vltava). Aktuálně teplota na nule, na březích bílo, mírně sněžilo. Odpoledne podle předpovědi: + 2 stupně, sníh a vítr 4 m/s. Ideální podmínky. Plavba byla zakončena v neděli dopoledne v Křešicích (Labe), celkem je to cca 50 km.

49213469_2088547041183435_2025122963199623168_n.jpg

49637440_2088544974516975_3886980436928233472_n.jpg

49342499_2088546571183482_5712135022815739904_n.jpg

49572417_2088544984516974_7973673180923428864_n.jpg
 

49647042_2088544631183676_599886612037369856_n.jpg

49594178_2088546951183444_6427305948716466176_n.jpg

49388097_2088545604516912_4068113170739232768_n.jpg

50177638_2088547227850083_1754777805826031616_n.jpg

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář