Jdi na obsah Jdi na menu
 


PRŮVODCE KRÁSNÝM LESEM

11. 12. 2019

Krásný Les, do roku 1948 známý pod německým názvem Schönwald, je část obce Petrovice v okrese Ústí nad Labem, nacházející se v Krušných horách, v blízkosti česko-německé státní hranice, asi 15 kilometrů od krajského města Ústí nad Labem. Tvoří jej osady (základní sídelní jednotky) Krásný Les, Nakléřov a Větrov s vlastními katastrálními územími. Katastrální území Krásného Lesa se rozkládá na zhruba 23 km² a leží v nadmořské výšce od 500 do 734 m n. m. Od roku 1980 je administrativně součástí obce Petrovice. K roku 2011 zde žilo 120 obyvatel.

Pojďte se projít tímto územím a odpovězte si na otázku, kdo z vás by se zde chtěl trvale usadit...

 

 • AUTOBUSY 

Dopravu zajišťuje svými autobusy Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace. Jezdí sem autobus číslo 451.

Odjezdy z Krásného Lesa ve všední den ve 4:35 (pro ty, kdo odjíždějí na 6 hodin do práce)

Zpět se můžete vrátit pouze spojem před 17. hodinou, to si ještě zvládnete "ve městě" nakoupit. Ale o výraznějším zdržením (divadlo, knihovna, koncert, plavání, cvičení, posezení s přáteli apod.) neuvažujte, protože zpět do Krásného Lesa se nedostanete... 

 191217_10.jpg

Druhý spoj z Krásného Lesa ve všední den odjíždí v 6:48

191217_11.jpg

Pro dobrodružné povahy je určen v 7:40 školní spoj (ten jezdí logicky pouze v dnech školního vyučování, jindy s ním počítat nemůžete). Začíná v Krásném Lese jako 459, v Petrovicích u školy se přečísluje na 452 a pokračuje přes Tisou a Libouchec do Ústí nad Labem. Tato cesta trvá ale víc než hodinu, protože řidič má v Libouchci povinnou 25minutovou přestávku. 

191217_12.jpg

 

191217_13.jpg

Ve všední den odpoledne se z Krásného Lesa dostanete ve 13:58:

191217_14.jpg

nebo v 16:58. Jsou to - jak je z jízdních řádů zřejmé - pouhé čtyři spoje v pracovní dny, což je zcela nevyhovující. Pokud by ale někdo měl zájem odjet do "civilizace" (obchody, úřady, kultura) v jinou dobu, nezbývá než se dostat do Petrovic, odkud jezdí autobusy 452 na Ústí nad Labem každou hodinu (vždy kolem 40. minuty v hodině). Do Petrovic je to 5 km, je dobré si nechat rezervu určitě hodinu a půl na pěší chůzi. Rychleji to bude pouze pro zdatné sportovce.

191217_15.jpg

Během víkendu lze odjet autobusem 451 v 11:08, 15:05 a 19:08

O víkendech a státních svátcích, v období letních prázdnin pak i každou středu lze využít také cyklobus, linku číslo 20, která je provozována přibližně od poloviny dubna do konce září. Jezdí na trase: Divadlo - Chlumec - Zadní Telnice - Adolfov - Krásný Les - Varvažov, Pomníky - Chlumec – Divadlo. V Krásném Lese je tento cyklobus v 9:50 a 13:50.

 

 • BOHOSLUŽBY 

Kostel Nenbevzetí Panny Marie v Krásném Lese je uzavřen. Nejbližší kostel je farní kostel sv. Anny v Tisé. Bohoslužby se zde konají každou první neděli v měsíci od 16 hodin.

 

 • CUKRÁRNA

Cukrárna v Krásném Lese není.

 

 • ČAJOVNA

Čajovna v Krásném Lese není.

 

 • FOTONÁLEPKY
201029_1.jpg

Jsou to nálepky s obrázky vydávané ve stejných formátech jako Turistické vizitky a Wander Card.

Můžete si jimi doplňovat Turistický deník nebo z nich vytvářet alba pro dané série, do kterých jsou Fotonálepky zařazovány.

Každá série má svou unikátní grafickou podobu odpovídající danému tématu.

Najdete na nich nejen postavy našich dějin, historická místa a pověsti s nimi spojené, ale i zvířata, rostliny a další zajímavosti.

V Krásném Lese seženete fotonálepky věnované REGIONÁLNÍMU PRODUKTU KRUŠNOHOŘÍ - VÝROBKY Z RUČNĚ ZPRACOVANÉ VLNY Z KRUŠNOHOŘÍ.

Prodejní místo: Krásný Les 207 (Grizzlochův mlýn)

Cena fotonálepky je 15 Kč.

 

 

 • HASIČI

​Telefon: 150

 

 • HŘIŠTĚ

V Krásném Lese najdeme hřiště s asfaltovým povrchem, kde se každoročně (bývá to jedna sobota v červenci) pořádá turnaj v nohejbalu. Veřejně přístupné dětské hřiště (v blízkosti bývalé hospody) je osazeno herními prvky pro děti.

 

 • CHODNÍK

200114_2.jpg

Chodník  v Krásném Lese v dolní části obce (od č.p. 214), byl postaven v období, kdy se budovala dálnice D8. (Byla zprovozněna 21. prosince 2006.) Vozidla -  většinou těžká technika -  byla nebezpečná pro chodce, kteří neměli jinoou možnost, jak projít obcí. Chodník byl postaven provizorní a vznikl jako velice rychlé řešení této nebezpečné situace. Dodnes je možné na chodník pohlížet jako na černou stavbu. Není zanesen ani do katastru nemovitostí. Přesto je i dnes využíván. Jeho úklid, jakož i prořezání nebezpečných dřevin, zajišťuje obec Petrovice.

 

 • INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU - "MOBILNÍ ROZHLAS"

Obec Petrovice zavedla "moderní" službu, mobilní rozhlas, díky které mohou být občané vždy včas informováni. Podmínkou je zaregistrovat se a následně budou zdarma dostávat zprávy o aktualitách, jako jsou upozornění na výpadky vody, elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní i sportovní události a mnoho dalšího pohodlně do Vašeho telefonu či mailu. Vyplnit je potřeba: jméno a příjmení, bydliště, tel. číslo, e-mail, datum narození a pohlaví. Vybrat si můžete ze skupin informací: Myslivci, opravy inženýrských sítí, senioři, včelaři, chataři, nepřítomnost lékařů, změna ordinačních hodin, pejskaři, společenské akce, obecní akce, prodej, sportovní akce, zájmové spolky. Pro platnost registrace je nutné podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů. Krizové informace jsou rozesílány všem.

Leták si lze vyzvednout buď na obecním úřadě v Petrovicích, anebo přímo v Krásném Lese v č.p. 207 (mlýn).  

 

 • KÁCENÍ VZROSTLÝCH STROMŮ

200107_2.jpg

Dobu, kdy je kácení stromů přípustné, určuje zákon o ochraně přírody a krajiny číslo 114/1992 Sb., jeho osmý odstavec. Kácí se pouze v období tzv. vegetačního klidu (od počátku října do konce března). Zimní období je nejšetrnější dobou pro kácení. Musíme brát v úvahu, že ukončujeme jejich život a dělat to co nejmírnějším způsobem. Pouze tehdy, ohrožuje-li strom lidské životy a zdraví, nebo něčí majetek (stromy poškozené bouřkou, blesky, mohutným větrem, povodněmi nebo také škůdci), je dovoleno ho pokácet i mimo čas vegetačního klidu.

Omezení platí také ohledně obvodu kmene stromu. Máte-li na svém pozemku strom, jehož obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí je víc než 80 cm, je možné pokácení jedině tehdy, když získáte povolené orgánu ochrany přírody. V případě keřovitého porostu můžete kácet bez povolení, jestliže jeho výměra nepřesahuje 40 m2. Uvedená pravidla platí pro fyzické osoby. Žádost je třeba podat na obec Petrovice, v žádosti se uvádí: jméno a adresa žadatele, výpis z Katastru nemovitostí, který doloží vlastnictví, popis dané dřeviny. Žádost je třeba zdůvodnit. Jedná-li se o vzácný strom nebo dřevinu, neobejdete se také bez dendrologického posudku.

 

 • KADEŘNICTVÍ

Kadeřnictví v Krásném Lese není. Několik kadeřnic pracuje v Petrovicích. Výbornou zkušenost mám s paní Naďou, která má kadeřnictví v Tisé (tel. 776 334 612). Doprava do Tisé z Krásného Lesa je možná ráno školním spojem (odjezd v 7:40 ze stanice Krásný Les, konečná). Zpět do Petrovic jede autobus 452 vždy každou hodinu ( v 07). Pak už je to jen 5 km pěšky...

 

 • KAVÁRNA

Kavárna v Krásném Lese není.

 

 • KNIHOVNA

Knihovna v Krásném Lese není. Místní knihovnu najdete v Petrovicích, zřizovatelem je obec Petrovice, adresa Petrovice 5 (budova základní školy, upozornění: knihovna se nachází v 1. patře budovy, není bezbariérová)

Výpůjční doba: Pouze v pondělí 16:00 - 18:00

 

 • KRIMINALITA

Kriminální chování se v Krásném Lese vyskytuje přibližně stejně jako kdekoliv jinde. Důležité ale je, že zde je jakýkoliv cizí prvek "nápadný". Proto se nedoporučuje nechávat např. vozidlo na tzv. odstavné ploše, kam není vidět. (Příklad z nedávné doby - došlo zde k odcizení všech čtyř kol na osobním vozidle, zatímco se rodinka oddávala krásám okolí.) 

 

 • LAVIČKY

Od léta 2019 jsou v Krásném Lese dvě odpočinková místa s lavičkami, která vznikla z iniciativy osadního výboru Krásný Les. Jedna (kruhová) lavička je umístěna v blízkosti zastávky Krásný Les, konečná. Druhou lavičku ve tvaru šestiúhelníku najdete v centru obce, nedaleko zastávky Krásný Les. Zde si můžete odpočinout, sníst vlastní svačinu, vypít vlastní čaj z termosky a počkat (i několik hodin) na autobus směrem k Ústí nad Labem.

200105_1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

200105_2.jpg

 

 • LÉKÁRNA

Lékárna v Krásném Lese není. Nejbližší lékárnu najdete v Petrovicích: Petrovice 118, 403 37, www.online-apotheke-cz.de
Telefon: +420 475 205 023, mail: lekpetro@seznam.cz
Otevírací doba: Denně včetně sobot a nedělí: 9:00–18:00

 

 • LÉKAŘ  PRAKTICKÝ - MUDr. LIBOR DUPAL

Pondělí: 8.00 - 12.00 (Libouchec), 15.00 - 17.00 (Velké Chvojno)
Úterý: 8.00 - 12.00 (Libouchec), 15.00 - 17.00 (Libouchec)
Středa:  9.00 - 11.00 (Petrovice), 13.00 - 17.00 (Libouchec)
Čtvrtek: 8.00 - 11.00 (Velké Chvojno), 13.00 - 16.00 (Libouchec)
Pátek: 8.00 - 12.00 (Libouchec), 13:30 - 15.00 (Petrovice)

Telefon: Libouchec: 475 222 444, Velké Chvojno: 417 638 084, Petrovice: 475 226 170. Je zaveden objednávkový systém.

 

 • MATEŘSKÁ ŠKOLA

Mateřská škola v Krásném Lese není. Nejbližší školka je v Petrovicích.

 

 • MATEŘSKÉ CENTRUM

Mateřské centrum v Krásném Lese není.

 

 • NÁKUPY

Žádný obchod v Krásném Lese není. Obec Petrovice zajišťuje pro občany Krásného Lesa, kteří nemají jinou možnost, odvoz do Petrovic (na nákup do marketu, případně na poštu), a to obecním autem (dostavníkem pro 8 osob) dvakrát týdně, dosud to bylo v pondělí a ve čtvrtek v 9 hodin.

Ovšem od pondělí 11. 1. 2021 dochází ke změně - a to bez jakékoliv předchozí domluvy s obyvateli Krásného Lesa, bez návaznosti na úřední hodiny, ordinační dobu lékařů apod. - auto bude jezdit v pondělí ve 13 hodin a ve čtvrtek v 9 hodin. 

V tuto dobu vyjíždí auto od točny autobusů na konečné v Krásném Lese a projíždí obcí, nabírá zájemce o nákupy při silnici. Během nákupů nebo vyřízení jiných důležitých záležitostí řidič čeká a následně je zajištěn odvoz zpět do Krásného Lesa.

Od pondělí 16. 8. 2021 na opakované žádosti Osadního výboru Krásný Les opět jezdí dostavník za nákupy v 9 hodin, a to v pondělí i ve čtvrtek

Pokud čekáte a auto obecního úřadu v dobu, kdy má jet, nejede, volejte neprodleně číslo: 602 655 471 (p. Wolf).  

 

 • NAUČNÁ STEZKA "OPOMÍJENÉ KOUZLO KRÁSNÉHO LESA"

(Připravovaný projekt) Cílem naučné stezky je především zatraktivnění této lokality. I když zde krajinu v minulých letech protkala dálnice, pořád má Krásný Les obrovský potenciál v nedotknutelné přírodě, kterou vyhledává stále více turistů. Špičák býval vyhledávaným cílem, z dobových fotografií je známá podoba bývalé horské chaty s restaurací. Málokdo z přijíždějících návštěvníků této lokality má dopředu zjištěné informace k tomuto území, proto bychom rádi nabídli zpřístupnění této lokality formou informačních prvků. V Krásném Lese se nacházejí celkem čtyři kulturní památky (kostel Nanebevzetí Panny Marie, zámek, Grizzlochův mlýn č. p. 207, socha sv. Jana Nepomuckého). 

Naučné stezka bude mít cca 8 km a bude mít 11 stanovišť:
Zámek (katalogové číslo: 1999994866)
Památný strom
Grizzlochův mlýn (katalogové číslo: 1000154625)
Boží muka
Socha sv. Jana Nepomuckého (katalogové číslo: 1000155702)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (katalogové číslo: 1000154920)
Kaple Panny Marie
Památník obětem 1. sv. války
Kaple sv. Petra a Pavla
Bezejmenná kaple (nad rotou)
Špičák
Každá turistická zastávka bude osazena dřevěnými prvky se stříškou. Zde budou umístěny informační cedule s mapami a důležité informace, vztahující se ke konkrétnímu objektu, včetně přírodních pozoruhodností, památek, historických fotografií a jiných dobových dokumentů. Část informací bude připravena v přístupné formě pro děti, aby se také mohly aktivně zapojit. Texty by měly být v českém, německém a anglickém jazyce. 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyzvalo k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2019 z programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“. Tento projekt, který iniciuje osadní výbor Krásný Les, lze podpořit z dotačního titulu: 117d8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku. Sem přesně patří „obnova nebo vybudování naučných / zážitkových stezek“. Účastníkem podprogramu může být obec do 3000 obyvatel. Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválená strategický rozvojový dokument. Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 100 tisíc Kč, horní limit 3 mil. Kč. Žádost byla podána v termínu, ale podpořena nebyla. Projekt je stále živý, pracujeme na něm. Očekáváme v této věci podporu od obce Petrovice.

 

 • NEMOVITOSTI NA PRODEJ / PRONÁJEM BYTŮ   

Aktuálně jsou na prodej v Krásném Lese tři nemovitosti, které ale nejsou vyvěšeny na realitních portálech. Bližší informace: 604 545 037

 

 • OBECNÍ ÚŘAD

191216_4.jpg

Obecní úřad v Krásném Lese nenajdete, je v Petrovicích. Petrovice 529, 403 37 Petrovice u Ústí n. Labem
 

Úřední hodiny:
Pondělí: 7:30 - 12:00, 13:00 - 17:00
Středa: 7:30 - 12:00, 13:00 - 17:00
Čtvrtek: 7:30 - 12:00, 13:00 - 15:30
Pátek: 7:30 - 12:30

Úřední dny - matrika
Pondělí a středa: 7:30 - 12.00, 13.00 - 16:30
Ostatní dny pouze po předchozí telefonické dom
luvě!

Pokud byste chtěli na úřad v této době dojet z Krásného Lesa, doprava z Petrovic obecním dostavníkem je ale pouze v pondělí ve 13 hodin a čtvrtek v 9 hodin. 

Jiné spojení klasickými dopravními prostředky (Dopravní společnost Ústeckého kraje) neexistuje. Vzdálenost je cca 5 km tam a 5 km zpět. 

Telefon: 475 226 103, 475 226 171, 475 226 135
www.obecpetrovice.cz, ou-petrovice@volny.cz
ID datové schránky: 63zbb2g
IČO: 00266922, DIČ: CZ00266922
Bankovní spojení: 3120411/0100

 

 • ODPAD KOMUNÁLNÍ

Upozorňujeme občany, že v letošním roce (2021) došlo k navýšení cen za svoz odpadu, a to o 50 % z ceny dotované obcí Petrovice. Sazebník by měl být uveřejněn na webových stránkách obce.

 

 • ODPADKOVÉ KOŠE

Jediné odpadkové koše - v počtu 2 (slovy: dva) - najdeme v Krásném Lese v přístřešcích u autobusových zastávek (tj. stanice Krásný Les a Krásný Les, konečná). Turisté by si měli své odpadky odnášet zpět domů ve svých zavazadlech. Místní obyvatelé využívají placené služby - odvážení komunálního odpadu na základě smlouvy.

DOPORUČUJEME: Je vhodné každou cestu směrem ke hranici se Saskem neopomenout s sebou přibalit větší igelitový pytel a uklidit PET lahve, případně plechovky od nápojů, ležící podél cest. Těmito "opakovanými" postupy se udržuje krajina kolem Krásného Lesa uklizená, čistá. 

 

 • ODSTAVNÁ PLOCHA

191225_1.jpg

191225_2.jpg

Odstavnou plochu v Krásném Lese najdeme od konce roku 2019 směrem ke státní hranici. Autem projedete kolem sochy sv. Jana Nepomuckého, neodbočíte na Adolfov, sochu budete mít po levé ruce. Budete pokračovat ještě přibližně 500 metrů směrem ke státní hranici. Tuto tzv. odstavnou plochu nemůžete minout. Pohodlně zde zaparkuje 15 aut i několik autobusů. Otázkou zůstává, jak je možné, že tato plocha v Krásném Lese vznikla jednak na soukromém pozemku (ne obecním) a především pak v ochranném pásmu vodního zdroje (II. stupně). Ochranná pásma vodních zdrojů jsou stanovována na základě zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) a mají sloužit k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních nebo povrchových vod, které jsou využívány nebo využitelné k zásobování pitnou vodou a mají průměrný roční odběr přes 10 000 m3 (v přepočtu průměrně 27,4 m3 za den. Rozhodnutí o stanovení ochranného pásma vydává vodoprávní úřad a to vždy ve veřejném zájmu. 

Ochranné pásmo II. stupně má zajišťovat ochranu vodního zdroje v územích, která stanoví vodoprávní úřad. Vodní zákon nepředepisuje žádná konkrétní omezení, povinnosti nebo technická opatření v ochranných pásmech vodních zdrojů. V rámci vodoprávního řízení toto provádí vodoprávní úřad. Stanovuje činnosti či způsoby užívání nemovitostí, které mohou vodní zdroj ohrozit, stanovuje také způsob a dobu omezení užívání těchto nemovitostí a také určuje konkrétní technická opatření, která je nutno v ochranných pásmech vodních zdrojů provádět.

Vodoprávní úřady: obecní úřady, újezdní úřady na území vojenských újezdů, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, krajské úřady, ministerstva (podle §108 „vodního zákona“ platí, že není-li tímto zákonem stanoveno jinak, je ústředním vodoprávním úřadem Ministerstvo zemědělství)
Příklady možných zákazů a omezení činností týkajících se např.: 
vstupu fyzických osob, používání a skladování závadných látek, provádění stavební činnosti, terénních úprav, zemních a vrtných prací, umísťování staveb, aplikace chemických prostředků, údržby komunikací, provozování rekreace, táboření, stanování a vodních sportů.
Příklady možných technických úprav týkajících se např.: 
vyznačení hranice ochranného pásma, úpravy komunikací u vodárenské nádrže, protierozních opatření (např. terasy, zasakovací a sedimentační pásy, zatravnění údolnic,...), zákazu vjezdu vozidel dopravujících náklad, který může způsobit ohrožení nebo zhoršení jakosti vody. Za prokázané újmy, které vyplývají z omezení užívání pozemků a staveb v ochranných pásmech vodních zdrojů přísluší vlastníkům dle vodního zákona náhrada. 

 

 • PLYN

Plyn v Krásném Lese zavedený není. Pokud někdo chce vařit na plynu, musí počítat s tím, že čas od času bude kupovat plynovou bombu.

 

 • POJÍZDNÁ PRODEJNA

Pojízdná prodejna do Krásného Lesa nejezdí. Za běžného stavu přijížděla pojízdná prodejna masa a uzenin do Tisé, před obecní úřad, každé úterý v době od 16 do 17 hodin. 

 

 • POLICIE

Telefon: 158​

Telefon na místní služebnu Policie České republiky (Libouchec, Chlumec) : 601 369 450

 

 • POŠTA

191216_2.jpg

V Krásném Lese najdete pouze poštovní schránku, je umístěna v bezprostřední blízkosti autobusové stanice Krásný Les. Pošta zde není. Nejbližší poštu najdete v Petrovicích. Petrovice u Ústí nad Labem (Pošta Partner 40337), Petrovice č.p. 198, Telefon: +420 417 531 431. Pošta přijímá listovní zásilky, balíkové zásilky a poukázky, přijímá Balík Do ruky, ukládá Balík Na poštu. Možnost platby kartou.

Potřebuje-li obyvatel Krásného Lesa využít služby pošty v Petrovicích, může využít tzv. obecního dostavníku, který jezdí v pondělí a čtvrtek vždy v 9 hodin z konečné v Krásném Lese. Řidič počká, než je všechno vyřízené, případně nakoupené v marketu, a vrací se zpět do Krásného Lesa.  

Otevírací doba (od 1. 4. 2021):
Pondělí: 8:00 - 12:30, 13:00 - 17:00
Úterý: 8:00 - 12:30, 13:00 - 15:00
Středa: 8:00 - 12:30, 13:00 - 17:00
Čtvrtek: 8:00 - 12:30, 13:00 - 15:00
Pátek: 8:00 - 12:30, 13:00 - 14:30
Sobota a neděle zavřeno.
 
 • PSI - OČKOVÁNÍ

Děje se jednou za rok v blízkosti autobusové zastávky Krásný Les. Veterinář MVDr. Vratislav Tůma (Ordinace +420 475 600 549, MVDr. Král +420 603 445 681, MVDr. Tuma +420 603 450 133. Sídlo veterinární ordinace: Na Valech 9, 400 01 Ústí nad Labem - Bukov, Autobusové a trolejbusové spoje: 54, 56, 451 - zastávka Rondel, 5, 15, 60, 452 - zastávka Pod Holoměří). Informace o termínu sděluje obec Petrovice prostřednictvím zasílaných zpráv SMS na konkrétní čísla občanům na základě podané žádosti.

 

 • PSI TOULAVÍ

Odchyt psů v Krásném Lese není zajištěn nijak. proto je možno vídat zde psy, kteří na první pohled při sobě nemají žádného majitele. Je pak na reakcích místních, jak se psem (nebo i se psy) naloží. Obec Petrovice nemá domluvenou službu zabezpečení volně pobíhajících psů (odchytová služba), přestože každá obec má ze zákona povinnost postarat se o nalezené toulavé domácí zvíře (Občanský zákoník č. 89/2012 Sb.)Zastupitelé obcí musí dbát na dodržování povinnosti jejich obce uložené občanským zákoníkem a souvisejícími předpisy (např. veterinární zákon) o odchytu toulavých a opuštěných zvířat na území obce. Mnoho zastupitelů si této povinnosti není vůbec vědoma, nebo zcela účelově tvrdí, že taková povinnost neexistuje. Toulavá zvířata jsou přitom značným rizikem pro veřejné zdraví obyvatel a jejich bezpečnost, bezpečnost v dopravě na obci, rizikem pro životní prostředí, ale i ostatní zvířata, jakožto možný zdroj nákaz přenosných na zvířata, ale i na lidi. Je ve veřejném zájmu, aby obec zajišťovala jejich odchyt a umisťování do karantény v rámci útulku pro zvířata. 

 

 • POTRAVINY TRAVEL FREE S.R.O.

Obchod v Krásném Lese není.

191216_1.jpg

Nejbližší potraviny jsou v Petrovicích, sortiment je ovšem spíše zaměřen na zahraniční zákazníky. (To se potvrdilo v souvislosti s nouzovým stavem, který nastal na jaře 2020. Přestože nařízením vlády měly zůstat všechny obchody s potravinami otevřené, tento obchod byl již od pátku 20. 3. bez náhrady uzavřen. Místní tak zůstali odkázáni na cesty za potravinami do okolních obcí. Na jasnou otázku na jednání zastupitelstva dne 22. 4. 2020, zda dojde k otevření obchodu ještě před uvolněním hranic, starosta Kutina odpověděl: "My je nezajímáme.") 
Od 2. 1. 2021 je prodejna bez náhrady uzavřena.
Petrovice 578, Petrovice, 403 37, Petrovice, telefon: 475 226 262
Otevírací doba: Denně  8:00-19:00
 
 
 
 • PŘÍRODNÍ PARK VÝCHODNÍ KRUŠNÉ HORY

200107_1.jpg

Byl podle zákona ČNR č. 114 / 1992 Sb. zřízen nařízením Okresních úřadů Teplice a Ústí nad Labem v roce 1995. Cílem řízené péče v přírodním parku je zachování charakteru horské krajiny Krušných hor, stabilizace a případné rozšíření přirozených ekosystémů, důležitých pro ochranu původní flóry a fauny. Největší přírodní bohatství je soustředěno v jádrových zónách. V nich byl zjištěn výskyt 23 druhů zvláště chráněných druhů rostlin a je odtud udáváno 32 druhů ptáků, zařazených v Červené knize ohrožených a vzácných živočichů.

 
 
 • PŘÍRODNÍ ZAHRADA

191010_1.jpg

Zahrada v Krásném Lese u č.p. 207 byla oceněna zahradní plaketou PŘÍRODNÍ ZAHRADA. Znamená to, že zde byly splněny kritéria certifikace, tj. nejsou používány žádné pesticidy, umělá hnojiva ani rašelina k úpravě a obohacování půdy. Zahrada má živý plot z planých keřů, prvky louky, divoké porosty, mimořádná stanoviště (vlhká i suchá), kvetoucí trvalky, listnaté stromy. Dále zde používají kompost, zelené hnojení, jsou zde skrýše pro zvířecí pomocníky, mulčuje se, využívány jsou k přírodě šetrné materiály i postupy. Zahrada se rozkládá na ploše přibližně 2000 m2 v bezprostřední blízkosti bývalého vodního mlýna ze začátku 17. století. Nachází se ve výšce 650 metrů nad mořem, sníh zde často leží ještě na konci dubna. Objevit zde můžeme mokřad, divoce rostoucí živý plot, kamenné jezírko, potok i jeho přítoky (strouhy), dále suché kamenné zídky, louku s ovocnými stromy i prvky pro úkryt a hnízdění nejrůznějších suchomilných i vodních živočichů, ptáků a hmyzu. Ve středové části zahrady se nacházejí vyvýšené permakulturní záhony a bylinková spirála. Tyto záhony se nacházejí v místech, kde dříve byl pozemek podmáčený a zcela nepřístupný. Využila se tak spodní voda, která slouží jako přirozená závlaha veškerým pěstovaným plodinám (mrkev, cibule, česnek, kukuřice, hrách, rajčata, špenát, fazole apod.). Okna a některá další místa v zahradě v letních měsících dekorují muškáty a fuchsie. Z listnatých stromů zde najdeme staré jasany, lípu, břízu, jilmy a několik nově vysazených ovocných stromů (jabloň, třešeň, ryngle, pološvestka). V odpočinkové části zahrady se nachází chýše z vrbového proutí. 

 
 • PTAČÍ OBLAST VÝCHODNÍ KRUŠNÉ HORY
170706_1.jpg

 

Ptačí oblast (PO) Východní Krušné hory byla vyhlášena nařízením vlády č. 28/2005 ze dne 15. prosince 2004. Předmětem ochrany je zde populace tetřívka obecného (Tetrao tetrix) a jeho biotop. Cílem ochrany je zde zachování a obnova ekosystémů významných pro tento druh v jeho přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populace tohoto druhu ve stavu příznivém z hlediska jeho ochrany. 

Hlavním cílovým druhem je tetřívek obecný (Tetrao tetrix). Z celostátního sčítání v posledních letech jednoznačně vyplývá, že v PO Východní Krušné hory a PO Novodomské rašeliniště-Kovářská žije minimálně polovina populace tetřívka v ČR, která byla v letech 2001–2003 odhadnuta na 800–1000 kohoutů.

Ptačí oblast se nalézá v kraji Ústeckém, dotčená katastrální území jsou Cínovec, Český Jiřetín, Dlouhá Louka, Dubí u Teplic, Fláje, Fojtovice u Krupky, Habartice u Krupky, Horní Krupka, Klíny I, Klíny II, Knínice u Libouchce, Košťany, Krásný Les v Krušných horách, Libouchec, Loučná u Lomu, Mackov, Mikulov v Krušných horách, Mníšek v Krušných horách, Mohelnice u Krupky, Moldava, Nakléřov, Nová Ves u Oseka, Nové Město u Mikulova, Oldřiš u Moldavy, Pastviny u Moldavy, Petrovice u Chabařovic, Telnice, Tisá a Větrov u Krásného Lesa.
(Zdroj údajů: ČÚZK, leden 2008. Oproti údajům uvedeným v nařízení vlády č. 28/2005 není uvedeno k. ú. Meziboří u Litvínova.)

CELKOVÁ VÝMĚRA: 16367,7
1) výměra lesních pozemků 10361,8
2) výměra nelesních pozemků 6005,9
2a) zemědělské pozemky 5611,5
2b) vodní plochy, toky a mokřady 155,6
2c) zastavěná plocha 13,6
2d) ostatní plochy 225,2
(Zdroj údajů: ČÚZK, 2006, ZABAGED 1:10 000)

Subjekty významné z hlediska zachování stavu PO: Lesy ČR, s. p. – LS Litvínov a LS Děčín, Vojenské lesy a statky, s. p., Košťany Holdings s. r. o. 
Dotčená ZCHÚ: PR Cínovecké rašeliniště, PR Černý rybník, PR Grünwaldské vřesoviště, PR Černá louka.

Souhrn doporučených opatření slouží k naplnění cíle ochrany PO, tedy k zachování populace tetřívka obecného (Tetrao tetrix) v příznivém stavu v dlouhodobém časovém horizontu. Za tímto účelem směřují opatření k zajištění kvalitních biotopů využívaných tímto druhem na dostatečně velkých plochách a dále upozorňují na další faktory, které by mohly mít negativní dopad na předmět ochrany této PO.
Rozsáhlé území ve vrcholových partiích Krušných hor, v nedávné minulosti silně zatížené průmyslovými imisemi, v jejichž důsledku došlo k odumření smrkových porostů. V současnosti se zde střídají plochy rašelinišť, imisních holin osazovaných náhradními dřevinami a nejrůznější typy bezlesí – louky a pastviny, bývalá pole a mrazové kotliny. Do PO Východní Krušné hory spadá i Flájská přehrada, která je zdrojem pitné vody. Lidská sídla jsou rozmístěna nepravidelně a existují tu rozsáhlé neobydlené oblasti. Popsané typy prostředí hostí specifická společenstva ptáků.

 

 
 • REGIONÁLNÍ PRODUKT

191230_1.jpg

Výrobky z ručně zpracované vlny z Krušnohoří najdete v Krásném Lese v č.p. 207. Od listopadu 2019 je Renata Šoltová držitelkou prestižní značky KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt®. Tato značka znamená, že výrobky prošly přísným procesem certifikace, který zákazníkovi garantuje jejich skutečný původ vlny v Krušných horách. Vlna je zpracovávána podle původních postupů tak, jak to dělávaly naše babičky. Po odstranění hrubých nečistot je vlna vyprána v měkké dešťové vodě, bez jakýchkoliv chemických prostředků, a po důkladném vymáchání schne volně rozložená na slunci. Následuje fáze rozčesávání vlny do česanců a potom už se může přejít ke kolovrátku. Obvykle se pracuje se sesnovanou dvojnitkou, kterou lze dále ještě dobarvit. Po zafixování vlny horkou parou teprve následuje finální fáze - pletení, háčkování, tkaní na tkalcovském stavu nebo plstění. Návštěvu si lze domluvit na tel. 604 545 037.

 

 

 • RESTAURACE

Žádná restaurace v Krásném Lese není. Nejbližší restaurace jsou v Petrovicích.

 

 • SENÁTOR MARTIN KRSEK (bezpartijní, za SEN21)

Zvolen byl ve druhém kole voleb do senátu (30. 9. a 1. 10. 2022). Jeho protikandidátem byl Petr Nedvědický, primátor Ústí nad Labem za ANO.

 

 • SJEZD Z DÁLNICE KE KRÁSNÉMU LESU

200114_5.jpgDo Krásného Lesa přijedete po dálnici D8, minete Ústí nad Labem, stále jedete směrem na Drážďany. Z dálnice sjedete posledním možným sjezdem (sjezd 87) na území České republiky (na Petrovice, na silnici číslo 248).

Další dopravní značení bylo pořád orientováno pouze na Petrovice a Drážďany.

200114_3.jpg 

Právě zde bylo třeba odbočit vlevo. Zde chyběl směrový ukazatel (odbočka vlevo). Stejně tak tomu bylo v Petrovicích.

200114_4.jpg

Směrové cedule byly podle našich požadavků usazeny 23. 6. 2020. 

200623_1.jpg
200623_2.jpg

 

 • STAROSTKA

Andrea Kortanová (telefon: 776 720 353, kortanova@obecpetrovice.cz

 

 • STAVEBNÍ ČINNOST

Aktuálně probíhají v centrální části Krásného Lesa přípravné práce na stavbu několika rekreačních objektů. 

 
 • STÁTNÍ HRANICE

Střed obce Krásný Les je od státní hranice ​s Německem, spolkovou zemí Sasko vzdálen asi 3 km.Po skončení války došlo k odsunu místního německého obyvatelstva, v důsledku čehož byla vesnice výrazně nedosídlená. Již za První republiky totiž byla dominantně německá. V roce 1948 byl Schönwald přejmenován na Krásný Les.[6] Ještě několik let po válce byla zdejší zástavba mnohem rozlehlejší než v současnosti a pokračovala podél Rybného potoka až ke státní hranici, kde přecházela v německou obec Kleinliebenau. V 50. letech však byla tato severozápadní část vesnice, zasahující do hraničního pásma, rozbořena pohraniční stráží v rámci tzv. akce D, která měla zajistit, aby stojící opuštěná stavení po sudetských Němcích nemohla uprchlíkům přes hranici poskytovat úkryt. Zbořena byla mimo jiné i celnice na česko-saské hranici, která fungovala již za Rakouska-Uherska. V letech 2002 až 2006 probíhala výstavba posledního úseku dálnice D8 před státní hranicí s Německem, jehož zhruba 5,5kilometrová část prochází katastrálním územím Krásného Lesa.

 

 • STUDÁNKY

V Národním registru pramenů a studének je aktuálně (ke dni 5. 3. 2020) v Krásném Lese osm záznamů: 131621316113104, 1311711029, 10236, 4404, 705 

200102_2.jpg

 

 • ŠKOLA

191216_3.jpg

Základní škola v Krásném Lese není. Děti mladšího školního věku docházejí (toto slovo je příliš silné, pokud by chtěly dojít pěšky, musely by vstávat hodně brzy) do školy v Petrovicích. Zde je pouze první stupeň. Druhý stupeň je v Tisé, Libouchci, Chlumci, případně v Ústí nad Labem.

Dopravu do Petrovic zajišťuje dopravce Dopravní služby Ústeckého kraje prostřednictvím tzv. školního spoje číslo 459 (ve dnech školního vyučování). Další školní vzdělávání (2. stupeň základní školy) je v Tisé, Chlumci nebo v Ústí nad Labem.

Od školního roku 2019-2020 byl upraven po mnoha jednáních osadního výboru Krásný Les s Magistrátem města Ústí nad Labem jízdní řád školního spoje tak, aby žáci druhého stupně z Krásného Lesa, dojíždějící do školy v Tisé, stihli začátek vyučování. Příjezd autobusu do stanice Tisá, kult. dům je v 7:58.

 

 • TŘÍDĚNÝ ODPAD

191216_5.jpg

V Krásném Lese jsou aktuálně tři stanoviště s kontejnery na tříděný odpad (plasty, papír, sklo, plechovky), u konečné autobusu, ve středu obce a u paneláků. Najdeme zde také box na použitý textil.

Podle zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a na základě vyhlášky č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů je obec povinna zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků (kat. č. 20 01 25). Jedlé oleje a tuky nesmí být soustřeďovány společně s jinými biologicky rozložitelnými odpady. Obec nemůže povinnost plnit prostřednictvím komunitního kompostování (pokud je v obci zavedeno). Upotřebené jedlé oleje a tuky jsou kvalitní surovinou, která po zpracování (zahřátí, filtrace) může sloužit pro výrobu metylesteru jako přídavku k pohonným hmotám nebo po regeneraci mohou být tyto využity v různých odvětvích (chemický, gumárenský, dřevařský průmysl).

Upotřebené jedlé oleje a tuky často končí v kanalizacích a následně na čistírnách odpadních vod, kde způsobovaly rozsáhlé problémy v provozované technologii čištění (například ucpávání potrubí a další). Důvodem k nastavení této povinnosti byla také nutnost plnění cíle snížení množství bioodpadů ukládaných na skládky dle Směrnice o skládkování odpadů a dále také snížení celkového množství odpadů ukládaných na skládky. Povinnost je možno zajistit různými způsoby:

 • speciálně určené kontejnery v ulicích – občané ukládají olej v plastových nádobách (PET láhve atd.);
 • speciálně určené nádoby distribuované obcí občanům – po naplnění je nádoba odevzdána na určeném místě a občan obdrží další nádobu;
 • sběrné dvory – občané odevzdávají olej v plastových nádobách na sběrném dvoře obce podle instrukcí obce.

Účinnost povinnosti: od 1. 1. 2020.

Aktuální informace (27.1.2020): obec Petrovice vyčlení na tento účel sud, kam budou obyvatelé svůj použitý jedlý olej vylévat. Jak to bude řešeno v Krásném Lese, zatím jasné není.

 

 • TURISTICKÉ TRASY, CYKLOTRASY

191216_6.jpg

V Ústeckém kraji i v Krušnohoří byla vybudována velmi hustá síť cyklotras, z nichž dvě vedou i do Krásného Lesa. Trasa s číslem 23 (Magistrála Krušné hory) vede z Děčína, kolem Děčínského Sněžníku, přes další turistické cíle – Tisou, Krásný Les, Krušnými horami kolem Krupky, Horu Svaté Kateřiny, Měděnec, Klínovec, Boží Dar, Františkovy Lázně až k vodní nádrži Skalka v Chebu. Délka cyklotrasy je 242 km. V celé délce se na ni napojuje řada stezek i značených turistických cest pro pěší, cyklisty a v zimě je trasa vyhrazená pro běžecké lyžování. Kromě malebné přírody magistrála nabízí i mnoho kulturních a technických zajímavostí (Krušnohorská magistrála).
Cyklotrasa s číslem 3066 začíná v Litoměřicích, je téměř 40 km dlouhá a jedná se o trasu snadné obtížnosti.
Na obě cyklotrasy v jejich celé šíři navazuje mnoho jiných cyklotras a silnic, které nejsou značeny jako cyklotrasy, ale je možné je pro tento způsob dopravy využít.
 
Na katastru Krásného Lesa se nachází řada tras a stezek nejen pro letní období. Z klasických turistických je nejdůležitější červená trasa s označením E3. Jedná se o evropskou dálkovou turistickou trasu v projektové délce 6 950 km. Trasa začíná v Santiagu de Compostela, na území České republiky vstupuje přechodem – Schirnding – Pomezí, dále vede Krušnými horami kolem Hřenska na Jizerské hory, přes Lužické hory a ke Krkonoším, u Harrachova do polského Walbrzychu a překračuje Soví hory. Na naše území se vrací v masivu Králického Sněžníku, pokračuje přes Jeseníky a Suchdol nad Odrou do Beskyd, odkud směřuje dále na Slovensko. Trasa končí na Kap Emine na bulharských březích Černého moře (Dálkové pěší mezinárodní trasy, n.d.).
Mezi Krásným Lesem a Petrovicemi je vyznačena žlutá turistická trasa, která protíná soustavu rybníků údolí potoka Slatina. Samotná trasa začíná u Nakléřovského průsmyku, kde je napojena na další (modrou) turistickou trasu. Ta začíná v Malém Chvojnu, které se nachází již v CHKO České Středohoří, a na opačném konci leží lyžařské středisko Zadní Telnice. Žlutá trasa pak vede do Adolfova, kde je možné na ni navázat zelenou trasou, která je ukončena u železniční stanice v Telnici. Stanice je součástí tzv. Kozí dráhy, která není v posledních několika letech v provozu. 
Součástí přírodního parku na k. ú. Krásný Les je Jelení vrch (734 m), kolem kterého vedou dvě turistické trasy (modrá a žlutá). 
Krásným Lesem prochází ještě žlutá turistická trasa, která začíná na konečné zastávce autobusu a končí na rozcestí U Krásného Lesa. Trasa je velmi krátká, její délka je necelý 1 km. Na rozcestích této trasy navazuje zelený okruh a trasa E3 a naučná stezka Zapomenuté pohraničí. Trasa je zajímavá zejména kvůli čtyřem drobným sakrálním památkám a památníku obětem 1. světové války, které se na ní nacházejí.
Na území Krásného Lesa se nachází Zelený turistický okruh propojující českou a německou stranu. Trasa vede přes Krásný les, přírodní rezervací s jeho nejvyšším vrcholem Špičák a německou obec Oelsen. Na okruhu a jeho blízkém okolí narazíme na několik vyhlídkových míst i drobné sakrální památky.
Nedaleko česko-německých hranic, v Sasku kolem chátrající budovy Meiselmühle a Rybného potoka (něm. Gottleuba), najdeme tři německé turistické trasy a jednu cyklotrasu. 
Kolem zámku, bývalého vodního mlýna ani kostela nevede žádná aktuální turistická trasa, pouze  cyklotrasa 23.
 
 
 • TURISTICKÉ VIZITKY

170630_1.jpg

Turistickou vizitku z Krásného Lesa "Grizzlochův mlýn" si můžete zakoupit v č.p. 207 za 12 Kč a vlepit do svého turistického deníku. Atraktivní turistická místa jsou prezentována formou Turistických vizitek / Wander Cards = nálepek s kupony. Ty si můžete nalepit do Turistického deníku/Wander Book a vytvořit si tak jedinečné album z cest. Více informací najdete zde.

 

 • UBYTOVÁNÍ

Žádné oficiální ubytování (penzion, hotel, hostel) v Krásném Lese není. Nejbližší možnosti ubytování jsou v Petrovicích.

 

 •  
 • VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER

Velkoobjemové kontejnery bývají přistaveny v Krásném Lese dvakrát ročně, a to na dvou místech. V centru nedaleko stanice autobusu Krásný Les a také u stanice Krásný Les, konečná. 

 

 • VLAJKA

200108_2.jpg

List tvoří tři vodorovné pruhy, modrý, bílý a červený. V bílém pruhu čtyři malé zelené smrky, mezi nimi tři velké modré smrky. Poměr šířky k délce listu je 2:3. (Datum rozhodnutí: 18. 6. 2003 Číslo rozhodnutí: 23)

 

 • VODOVOD

Vodovod je v Krásném Lese zaveden pouze v horní části obce, dolní část si musí zajistit vodu vlastní. Někdo má vrt, někdo pramen, ale jsou zde i lidé, kteří si musí kupovat vodu balenou. Aktuálně čekáme na výsledek jednání obce Petrovice s kompetentními orgány ve věci vybudování vodovodu zde, v Krásném Lese. 

 

 • ZÁCHRANKA

​Telefon: 155

Nejbližší nemocnice: Ústí nad Labem 

 

 • ZASTUPITELSTVO OBCE 

Patrick Doležal - Jan Domecký - Mgr. Vendula Fremlová Ph.D. - Rudolf Glaser - Mgr. Andrea Kortanová - Petr Kučera - Petr Pengl - Ing. Alexandra Pružincová - Walter Wolf - Pavel Zámostný

 

 • ZIMA - KALAMITA 

200107_3.jpg

Krásný Les se nachází v Krušných horách, s tím je třeba počítat, zvlášť v zimních měsících, kdy může napadnout a často i napadne větší množství sněhu. Není to sice situace úplně běžná, ale technika občas nezvládá sníh odklízet, takže se silnice stanou neprůjezdné. Obvykle jezdí radlice a hned za ní autobus, ale často další auta už neodjedou. Někdy se tedy může objevit značka  se zákazem vjezdu u křižovatky směrem  k Petrovicím, případně směrem k Telnici nebo na Nakléřov. I s tím je třeba počítat... 

 

 • ZNAK

200108_1.jpgKraj: Ústecký, Okres: Ústí nad Labem, Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem: Libouchec, Obec Petrovice: Ve stříbrno-červeně děleném štítě nahoře vyrůstají čtyři malé zelené smrky, mezi nimi tři velké modré smrky, dole stříbrný dvouocasý korunovaný lev se zlatou zbrojí. (Datum rozhodnutí: 18. 6. 2003, Číslo rozhodnutí: 23).

Jak je ze znaku zřejmé, obec Petrovice jako hlavní atribut při tvorbě znaku využila právě jedinečný symbol Krásného Lesa / Schönwald, který byl v historii mnohem významnější.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář