Jdi na obsah Jdi na menu
 


Expozice

18. 12. 2020
Muzeum mlynářství se nachází v Krušných horách, 2 km od státní hranice, v Krásném Lese, ve venkovské usedlosti č.p. 207. Tato usedlost – původní hrázděná stavba, bývalý vodní mlýn – patří mezi cenné pamětihodnosti tohoto území. 
Donedávna byl mlýn předchozími majiteli (potomky původních mlynářů) využíván převážně pouze k rekreaci, naštěstí z velké části zůstal zakonzervován a cenné prvky v něm nebyly poničeny.
Nejedná se pouze o nashromáždění historických předmětů, většina muzejních předmětů je zde na svém původním místě. 170807_2.jpgNapříklad zachovalá mlynářská technologie jasně dokazuje funkci tohoto venkovského stavení. 
To, že je muzeum skutečně unikátní, zjistíte hned, jakmile překročíte práh. Ocitnete se rázem o několik desetiletí - ne-li staletí zpět v čase. Vstoupíte do míst, kde na vás čeká zachovaná mlynářská technologie, která je v této komplexnosti a s přihlédnutím k historickým souvislostem skutečně ojedinělá především umístěním v autentickém prostředí mlýnice.
Jsou zde od přízemí až po prostor půdy – tedy ve třech nadzemních podlažích – technologická zařízení, která dříve umožňovala mletí obilí. Muzeum zde velice citlivě zakonzervovává nejvýznamnější předměty sbírky, které budou odborně zpracovány a poté systematicky využívány pro nejrůznější prezentační a vzdělávací aktivity muzea.
 
171215_15.jpgV Krásném Lese bylo ještě mezi dvěma světovými válkami celkem 12 vodních mlýnů, ale právě tento mlýn zůstal jako jediný důkaz života našich předků. Na změně rázu krajiny se podepsala především ničivá povodeň, která zaplavila vesnici v roce 1927, a potom také odsun Němců po druhé světové válce. Na místech mnoha domů zůstaly již jen hromady kamenů.
Podle dostupných informací je nejstarší doložená informace o vlastnictví mlýna v Krásném Lese (Schönwald) č.p. 207 již z roku 1654.  
 
Mlýn, který je kulturní památkou již od roku 1958, je hrázděná stavba s technologickou a obytnou částí. Mlýn prochází od roku 2017 postupně procesem záchrany a obnovy za podpory Ministerstva kultury ČR a Ústeckého kraje. 
 
Sbírkové předměty soukromého Grizzlochova mlýna pocházejí z období od začátku 19. do 1. poloviny 20. století. Některé nálezy jsou ovšem mnohem starší (například z období paleolitu jsou přesleny, dále střepy z kuthanu odhadují odborníci na 10. století).
Většina předmětů je v současnosti v havarijním stavu a potřebují naléhavě údržbu a konzervaci. 
 
Vedle záchrany, ochrany a prezentace předmětů vysoké historické a dokumentární hodnoty se aktivity muzea orientují na dokumentaci meziválečného života na české vesnici. Muzeum je naplněním úcty k předkům a jejich tvrdé práci. Cílem muzea je mimo jiné přispění k postupnému navrácení tradičních hodnot vesnice, tj. solidární mezilidské vztahy, vztah k půdě a obnovitelným přírodním zdrojům, prostřednictvím jeho hlavní činnosti: dokumentace vědy, techniky a průmyslové výroby v kontextu změn kulturní krajiny českého venkova.
 
Ve sbírce jsou zastoupeny předměty dokumentující techniku a průmyslovou výrobu v řadě oborů. Mezi trojrozměrné předměty patří stroje a přístroje z oblasti zemědělské techniky, zejména mlynářství. Samostatnou část sbírky tvoří speciální dokumenty dvourozměrné ve formě firemních prospektů, plánů, smluv a výkresů. 
 
Z hlediska zastoupených materiálů ve sbírce dominují běžně užívané druhy dřeva a kovů, méně pak textil, papír, sklo a kámen. Sbírka obsahuje i individuální kusy vztahující se k jednotlivým oborům, např. doklady zaniklých technik a výrobních technologií, případně řemesel a dále předměty dokumentující příbuzné obory.
 
Stroje a přístroje tvoří největší a nejzajímavější složku celého fondu. Obsahují komplexní vybavení mlýnice z doby mezi dvěma světovými válkami. Všechny předměty jsou výjimečné svým zasazením do původních prostor mlýnice. Jedná se o věci používané v mlynářství, ale také v hospodářství a k provozu mlýna. Ve sbírce je především mlynářská technologie, která je součástí mlýna, dále pak mlecí kameny (celé, vyřazené, ale i jednotlivé fragmenty, nalezené při výkopových pracích v mlýně), kamenné ložisko, dále pak váhy na obilí, rudl na pytle s obilím, zemědělské nářadí. Sbírka bude doplňována o další předměty zařízení mlýnice, dokumentující vývoj mlynářství v českých zemích a o předměty, dokumentující každodenní život na českém venkově 19. a 20. století. Součástí prezentace předmětů je jejich detailní popis a prezentace původního využití jednotlivých předmětů, včetně jejich technické dokumentace.
 

200724_1.jpg

200724_2.jpg

200724_3.jpg

200724_5.jpg

200724_4.jpg

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář