Jdi na obsah Jdi na menu
 


Další keška v Krásném Lese, zámek

15. 10. 2022

Do systému geocaching přibyla nová keška u nás v Krásném Lese, je věnována zámku.

Obec Krásný Les je zajímavým místem nedaleko hranic s Německem, obnovují se zde památky, opravují se stávající domy a staví se i nové.
Přinášíme pozvánku na malou procházku obcí s pěti zastávkami s lehkými otázkami.
Začneme zde:

První zastavení je na konečné zastávce autobusu (451 z Ústí nad Labem), kde stojí dvě památky, kostel Nanebevzetí Panny Marie, který neskončil plánovanou demolicí, ale naopak byl po r.1989 částečně opraven, ovšem jen exteriér. Interiér byl přístupný k prohlédnutí naposledy v r. 2020 při noci kostelů.

Druhé zastavení je v jeho blízkosti, a to malá výklenková kaple Panny Marie, kde jsou německé nápisy na podstavci ze všech stran.

Třetí zastavení - litinový kříž, který se nachází naproti sochy sv. Jana Nepomuckého, pochází z roku 1865. Kříž není zcela dochovaný. Zůstal stupňovitý válcovitý kamenný sokl, který je zdobený ornamentálním reliéfem a s obdélníkovým výklenkem, kde byl dříve reliéf Madony. V současné době je kříž na soukromém pozemku za plotem.

Dále minete Grizzlochův mlýn, který má svou vlastní keš - GC8G5A2.

Pokračujete dál podél Rybného potoka. Sice je to malý potok, ale v noci z 8. na 9. července 1927 se ves stala obětí přírodní katastrofy. Během desetihodinové bouře spadlo 209 mm srážek. Rozvodněné potoky a sesuvy půdy zcela zničily silnici a 32 domů. 

Čtvrté zastavení - dojdete k domku, kde v předzahrádce stojí několik dřevěných soch.

Páté zastavení - došli jste k rekonstruované budově barokního zámku, který má pohnutou historii ze začátku 18.století, ale už v 16. století tu stála tvrz či dvůr rytířů ze Sebottendorfu. Obec Krásný Les získal r. 1704 František Ignác Vratislav z Mitrovic sňatkem s hraběnkou Viktorií ze Schönfeldu. Roku 1708 zde nechal vystavět barokní zámek o půdorysu ve tvaru obráceného písmene "L".
Zámek má strmou valbovou střechu, hladkou nečleněnou fasádu a obdélníková okna, ve stylu venkovských sídel. Na štítové stěně jsou umístěny tři erbovní znaky a německý citát žalmu. V nadpraží bočního (jihovýchodního) vstupu pak připomíná Františka Ignáce Vratislava z Mitrovic jeho alianční znak a erb manželky Viktorie v kartuši s německým textem o výstavbě zámku r. 1708.
Roku 1745 zámek údajně přestavěl litoměřický stavitel Petr Versa, což není ale dostatečně písemně podloženo, neboť ve smlouvě byl uveden pouze požadavek na výstavbu poplužního dvora.
Mitrovicové drželi zámek až do roku 1791. Poté ho r.1802 vlastnil Josef z Hackelbergu-Landau. Posledním soukromým vlastníkem byl Antonín Balle - textilní obchodník a majitel barvírny ve Cvikově.
V roce 1931 koupilo zámek město Ústí nad Labem a během druhé světové války zde byli v letech 1940 až 1941 vězněni francouzští váleční zajatci a posléze od listopadu 1941 do března 1945 starší práceschopní židé. O využití zámku k tomuto účelu začalo gestapo uvažovat v létě 1941. Zámek byl částečně renovován (opravou bylo pověřeno 12 Židů z Ústí nad Labem) a v listopadu do něj byli nuceně sestěhovaní první Židé. Celkem sběrným táborem Sammellager Schönwald prošlo 103 osob. Táborový režim byl uvolněnější a internovaní se mohli volně pohybovat po vesnici a nakupovat v místních obchodech. Jejich osud není z velké části znám. Dohromady 55 jich v táboře zahynulo, další byli deportováni do rodinného tábora ve vyhlazovacím táboře Auschwitz-Birkenau. Ve 2. pol. 20. stol. sloužil zámek jako hospodářská budova státního statku, což se na něm neblaze podepsalo.
Po válce zámek sloužil jako hospodářská budova zdejšího státního statku, v důsledku čehož chátral. Jeho údržba však byla zanedbávaná i po roce 1990 a budova značně zchátrala, byla vyrabovaná a pustá. K zámku náležel i velký park a krásná cesta s bukovou alejí. 

Nyní prochází zámek pomalou obnovou. Roku 2018 zanedbaný zámek s propadlými stropy koupil Jan Kilián, s cílem budovu opravit a zřídit v ní expozici o historii zámku a významných rodácích z Krásného Lesa.

Zdroj: článek z ústeckého deníku 14.4.2018 a wikipedie

Nový majitel již dvakrát představil pokračující rekonstrukci zámečku pro veřejnost na zámeckých slavnostech.

Konkrétní otázky ke kešce Zámek v Krásném Lese najdete zde.     

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář