Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ptačí oblast Východní Krušné hory

6. 7. 2017

Ptačí oblast (PO) Východní Krušné hory byla vyhlášena nařízením vlády č. 28/2005 ze dne 15. prosince 2004. Předmětem ochrany je zde populace tetřívka obecného (Tetrao tetrix) a jeho biotop. Cílem ochrany je zde zachování a obnova ekosystémů významných pro tento druh v jeho přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populace tohoto druhu ve stavu příznivém z hlediska jeho ochrany.

Ptačí oblast se nalézá v kraji Ústeckém, dotčená katastrální území jsou Cínovec, Český Jiřetín, Dlouhá Louka, Dubí u Teplic, Fláje, Fojtovice u Krupky, Habartice u Krupky, Horní Krupka, Klíny I, Klíny II, Knínice u Libouchce, Košťany, Krásný Les v Krušných horách, Libouchec, Loučná u Lomu, Mackov, Mikulov v Krušných horách, Mníšek v Krušných horách, Mohelnice u Krupky, Moldava, Nakléřov, Nová Ves u Oseka, Nové Město u Mikulova, Oldřiš u Moldavy, Pastviny u Moldavy, Petrovice u Chabařovic, Telnice, Tisá a Větrov u Krásného Lesa.
(Zdroj údajů: ČÚZK, leden 2008. Oproti údajům uvedeným v nařízení vlády č. 28/2005 není uvedeno k. ú. Meziboří u Litvínova. Názvy uvedené tučným písmem označují katastrální území zcela pokrytá územím PO.)

CELKOVÁ VÝMĚRA: 16367,7
1) výměra lesních pozemků 10361,8
2) výměra nelesních pozemků 6005,9
2a) zemědělské pozemky 5611,5
2b) vodní plochy, toky a mokřady 155,6
2c) zastavěná plocha 13,6
2d) ostatní plochy 225,2
(Zdroj údajů: ČÚZK, 2006, ZABAGED 1:10 000)

Subjekty významné z hlediska zachování stavu PO: Lesy ČR, s. p. – LS Litvínov a LS Děčín, Vojenské lesy a statky, s. p., Košťany Holdings s. r. o. 

Dotčená ZCHÚ: PR Cínovecké rašeliniště, PR Černý rybník, PR Grünwaldské vřesoviště, PR Černá louka.

170706_1.jpg

Souhrn doporučených opatření slouží k naplnění cíle ochrany PO, tedy k zachování populace tetřívka obecného (Tetrao tetrix) v příznivém stavu v dlouhodobém časovém horizontu. Za tímto účelem směřují opatření k zajištění kvalitních biotopů využívaných tímto druhem na dostatečně velkých plochách a dále upozorňují na další faktory, které by mohly mít negativní dopad na předmět ochrany této PO.
Rozsáhlé území ve vrcholových partiích Krušných hor, v nedávné minulosti silně zatížené průmyslovými imisemi, v jejichž důsledku došlo k odumření smrkových porostů. V současnosti se zde střídají plochy rašelinišť, imisních holin osazovaných náhradními dřevinami a nejrůznější typy bezlesí – louky a pastviny, bývalá pole a mrazové kotliny. Do PO Východní Krušné hory spadá i Flájská přehrada, která je zdrojem pitné vody. Lidská sídla jsou rozmístěna nepravidelně a existují tu rozsáhlé neobydlené oblasti. Popsané typy prostředí hostí specifická společenstva ptáků.

Hlavním cílovým druhem je tetřívek obecný (Tetrao tetrix). Z celostátního sčítání v posledních letech jednoznačně vyplývá, že v PO Východní Krušné hory a PO Novodomské rašeliniště-Kovářská žije minimálně polovina populace tetřívka v ČR, která byla v letech 2001–2003 odhadnuta na 800–1000 kohoutů.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář